BLOGIT

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.


Erillisluokat nopeasti oppiville

Suomalainen koulu suvaitsee kaikkea ja kaikkia – paitsi yksilöiden kyvykkyyseroja

Lue lisää...


Defaultin moraali

Talouspolitiikka ja moraali ovat erikoinen yhdistelmä varsinkin kun kyseessä on julkisen talouden tasapaino tai sen puute. Vuoden 1988 nobelisti James Buchanan esittää tästä asiasta klassisen näkemyksen, Keynes katsoi toisaalle ja Akropoliin juurella meidät pakotetaan asettamaan kysymys uudella tavalla.

Lue lisää...


Pohjoismaista mallia ei ole

Suomessa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa tavataan pitää politiikkojen keskuudessa oman yhteiskuntamallimme synonyyminä. Näin halutaan antaa tietoisesti kuva siitä, että muutkin Pohjoismaat ovat järjestäneet toimintonsa ja yhteiskuntansa kuten me. Tosiasiassa yhtenäistä pohjoismaista mallia ei ole olemassakaan.

Lue lisää...


Elämänkatsomusten tasa-arvo – Vastine piispa Vikströmille

Porvoon piispa Björn Vikström kommentoi analyysiäni ”Elämänkatsomusten tasa-arvo”. On hienoa, että kirjoitukseeni on saatu teologin kannanotto. Koen aiheelliseksi vastata piispa Vikströmin kommenttiin, sillä se sisältää mielestäni muutamia väärinymmärryksiä.

Lue lisää...


Uskontokuntien tasa-arvo – piispa Björn Vikströmin kannanotto

Liberan pyynnöstä Porvoon piispa Björn Vikström antoi kommenttinsa eilen julkaisuun Joona Räsäsen analyysiin.

Lue lisää...


Suomen verojärjestelmä suurremontin tarpeessa

Kansainväliset lehdet, kuten Financial Times ovat alkaneet ihmetellä, miten Suomi on voinut pudota nopeasti Euroopan huipulta heikoimmin kasvavien maiden joukkoon.

Lue lisää...


TTIP tulee – oletko valmis?

EU:n ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus tai tarkemmin sopimus transatlanttisesta kauppa- ja investoinkumppanuudesta (TTIP) on tämän vuoden kuluessa ollut otsikoissa sikäli useaan otteeseen, että asiaan vihkiytyneiden näkökulmasta julkinen keskustelu on saavuttanut kohtuullisen korkean tason. Tästä erityisen kiitoksen ansaitsevat Ylen toimittaja Jaana Kivi, professori Martti Koskenniemi, kansalaisjärjestöjen muodostama TTIP-verkosto ja esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Tarkastelemalla julkisessa keskustelussa esitettyjä toiveita, ...

Lue lisää...


Lumipesun uhalla

Tänä vuonna testataan Suomen itsenäisyyttä juhlivan eliitin kampaustaidot. Kampaamo- ja parturiliikkeet ovat suivaantuneet 200 euron taksasta, jonka he joutuvat maksamaan, jotta saavat pitää liikkeensä auki ja tehdä töitä joulukuun kuudentena. Nyt he uhkaavat pitää liikkeiden ovet suljettuna tuona päivänä, kammatkoon kukin päänsä juhliin omin voimin tavalla tai toisella. Verottaja katselee juhlijoita omasta perspektiivistään, sillä ne, joilla on tukka tyylikäs, on saattanut kampauttaa sen kuititta. Erilaiset säädökset, maksut, kiellot, taksat, ...

Lue lisää...


Sukupuolineutraali avioliitto, vapaus ja onnellisuuden tavoittelu

Eduskunnan lakivaliokunta äänesti sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan 20.11. Koko eduskunta äänestää asiasta perjantaina 28.11. Erityisesti lain vastustajien perustelut ovat olleet heppoisia varsinkin yksilönvapauden kannalta. Perinteisen avioliittonäkemyksen kannattajien mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, eikä samaa sukupuolta olevien välisiä avioliittoja ole syytä laissa tunnustaa. Tämä ei kuitenkaan ole perustelu, jolla lakia olisi järkevää vastustaa, vaan se on mielipide, joka vaatii tuekseen perusteluita. Arkikieles...

Lue lisää...


Datan hyödyntämisen neljä askelta – Teollisen internetin massiivinen mahdollisuus

Käynnissä oleva digitaalinen murros on massiivinen uhka sekä mahdollisuus teollisille toimijoille. Asiakasrajapinnan toimintoja on jo pitkälle digitalisoitu monessa teollisuusyrityksessä, mutta miten lähestyä teollisen internetin luomia mahdollisuuksia laajasti eri liiketoiminnan alueilla. Meneillään oleva murros on valtava. General Electric on paljon siteeratussa arviossaan todennut teollisen internetin paisuttavan globaalia kansantuotetta jopa neljänneksellä, eli 15 000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Teollinen internet on rakenne, joka ...

Lue lisää...