Anssi Vanjoki

Anssi VanjokiVeckans gäst hos Libera Anssi Vanjoki är en universalaktör som har presterat en mångsidig karriär som företagsledare. Idag jobbar Anssi som professor vid Villmanstrands Tekniska Universitet, samt som styrelsemedlem och styrelseordförande i flera börsbolag och privatägda bolag. Han verkar även aktivt som investerare i och utvecklare av företagsämnen och och ämnesföretag.

Vad är Finlands största utmaning?

– Den absolut största utmaningen för Finland är att ändra attitydatmosfären från avundsjuka till inspiration och att trimma upp ett pluralistiskt, deltagande och ansvarsfullt ledarskap till samhälleligt beslutsfattande.

Vad är Finlands största möjlighet?

– Den största möjligheten är den finländska praktiskheten och det industriella greppet som detta skapar inom energi- ja miljöindustrin, användarbaserad formgivning och dito produktdesign samt att förbättra det industriella förädlingsvärde och den versalititet som bygger på våra naturtillgångar. Digitaliseringens framskridande och förändringarna som detta medför är även de möjligheter för den finländska programvarukompetensen inom olika industriella branscher.

Vilken sak skulle du ändra genast?

– En kombinerad, enhetlig och jämlik beskattning av alla kapitalinkomster, vinster och förluster.

Kommentoi