Ideologisesta holhoamisesta

Ideologisesta holhoamisesta

Kotimaa24 uutisoi äskettäin virolaisen natsijärjestön suomentaneen uudelleen Martti Lutherin vanhan pamfletin Juutalaisista ja heidän valheistaan. Vuoden 1939 käännös löytyy PDF:nä teologisen tiedekunnan internetsivuilta.

Kaksi professoria pohdiskelee uutisen yhteydessä, voiko kirjan julkaista. Professori emeritus Tapani Harviainen pitää teosta Lutherin vanhuuden pettymyksen ilmauksena ja katsoo, että ”teos pitäisi asettaa kunnolla kontekstiinsa eikä tarjoilla sitä Lutherin johtavana ajatuksena juutalaisten suhteen”.

Professori ottaa annettuna, ettei lukija itse osaa arvioida Lutherin juutalaisvastaista tekstiä. Harviainen näyttää edellyttävän, että kirjan voi julkaista vain Lutherin juutalaisiin myönteisemmin suhtautuvan varhaisemman teoksen kanssa, oikeaoppisella johdannolla varustettuna.

Toisin kuin rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Kotimaa24:n haastattelussa esittää, mitään estettä Lutherin teoksen julkaisulle ei avoimessa yhteiskunnassa pitäisi olla. Englanninkielinen käännös onkin jo vuosia ollut saatavilla vaikkapa Amazonilta. Vanhaa suomennostakin voi etsiä antikvariaateista, jos teologisen tiedekunnan PDF ei riitä.

Demokratiassa yksilön pitää saada vapaasti muodostaa käsityksensä ilman holhousta tai pelkoa seuraamuksista. Silti viranomaiset ja asiantuntijat haluavat opastaa kansalaisia ajattelemaan yhdenmukaisesti ja oikeaoppisesti. Nuotion mukaan sillä, kuka teoksen kustantaa, on rikosoikeudellista merkitystä. Ei pitäisi olla – vapaassa maassa. Uhkailun ja rikokseen yllyttämisen kriminalisoimisen tulee riittää.

Joidenkin valtion instituutioiden edustajat kannattavat ideologista holhousta, jossa yksien katsomusten arvosteleminen tai pilkkaaminen tuomitaan herkemmin kuin toisten, ja sillä, kuka rienaa mitäkin, on rikosoikeudellista merkitystä. Juutalaisuuden ohella erityisesti islamin loukkaaminen johtaa nykyään syytteeseen, kun taas ateismi ja kristinusko ovat täysin vapaata riistaa. Kapitalisteja, johtajia ja sijoittajia saa myös vapaasti solvata, ja itsenäisyyspäivänä luokkasodan nimissä jopa kehottaa hirttämään porvaripääministerin.

Vastaavasti joidenkin talous- tai ulkopoliittisten näkemysten kannattaminen johtaa vastapuolella helposti voimakkaisiin selkäydinreaktioihin, jos oppi ei satu olemaan perinteisen hyvinvointivaltioliturgian mukainen. Heterodoksisten tieteellisten hypoteesien ja näkemysten esittäminen voi pahimmillaan aiheuttaa lynkkausmentaliteettia. Tiettyjen vähemmistöjen suosiminen ja demagogien toistuva rikosoikeudellinen rankaiseminen synnyttää marttyyreja ja nostaa populistien kannatusta.

Miten moniarvoistuva yhteiskuntamme voi ylipäätään säilyä avoimena, jos kansalaisia pitää jatkuvasti ylhäältä käsin ohjata ajattelemaan asioista oikeaoppisesti? Tehtävä on sitä paitsi mahdoton, koska ihmiset joka tapauksessa hakeutuvat kaltaistensa seuraan ja saavat haluamansa materiaalin verkosta.

Lisäksi yksilön vapaus muodostaa käsityksensä omista lähtökohdistaan on nimenomaan moniarvoisuuden edellytys. Yhdenmukainen ajattelu taas on sen vastakohta. On aivan perusteltua olettaa, että kansallissosialistien julkaisema juutalaisvastainen kirja voi avoimen kansalaiskeskustelun myötä lisätä kriittisyyttä sekä kansallissosialismia että antisemitismiä kohtaan.

Näyttää kuitenkin siltä, että yksien mielestä toiset eivät kykene tarkastelemaan aatteita, oppeja ja tekstejä kriittisesti. Jos näin todella on, johtuuko kriittisyyden puute kasvatuksesta tai yhteiskunnasta, ja jos johtuu, kenen vika se silloin on?

Linkit Kotimaa24 -uutisiin:

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kansallissosialistinen-jarjesto-aikoo-julkaista-lutherin-juutalaisvastaisen-kirjan-suomeksi/

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/professori-luther-pamfletin-julkaisu-koettelee-pykalien-rajoja/

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

3 kommenttia artikkeliin “Ideologisesta holhoamisesta

 1. Esa Ylikoski sanoo:

  Luterilainen kirkko holhoaa jäseniään perukoulussa ja lukiossa, kun ei anna peruskouulaisen huoltajien tai lukiolaisen itsensä valita uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Armeijassa vasta vuonna 2014 ollaan – apulaisoikeusasiamiehen 30.12.2013 trekemän (uusinta)päätöksen jälkeen – anamassa kirkkoon kuuluville varusmiehille ja ammattisotilaille lupa itse päättää, osalistuvatko luterilaiseen hartaustilaisuuteen tai jumalanpalvelukseen, joita kenttäpapit toimeenpanevat. Ja vaihtoehtoisen ohjleman järjestämisenkin sotilaspapit haluavat omia itselleen.

  Ja tietenkin luterilainen kirkko holhoaa valtiota ja kuntia! Eihän edellä sa ottu muuten oisi mahdollista. Sillä valtiohan on säätänyt nuo säädökset, jolla pakkoa ylläpidetään. Ti antanut vanhojen ola, vaikka ihkis- japerusoikeudet ovat jo uusiutuneet.

  Ja kunnat ovat antaneet luterilaisen kirkon uskontokavattajien hääriä päiväkodeissa ja kouluissa niin, että luterilaista uskonnonharjoitusta organisoidaan lapisllel viran puolesta rehtorien, johtajien ja pedagogisen henkilökunnan toimesta tylaikaa säästämättä. Opetuksen pitäiis ops:n mukaan olla uskonnollisesti tunnustuksetonta, mutta silti koululaisjumalanpalveluksia ja aamuhartauksia pyöritetään luterilaiten pappien toimestä… Ristiriitaista!?

  Asiaan voi ottaa kantaa näinkin: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707

  1. Esa Ylikoski sanoo:

   Ja tässä oikoluettu versio (sorry, unohtui):
   Luterilainen kirkko holhoaa jäseniään peruskoulussa ja lukiossa, kun ei anna peruskoululaisen huoltajien tai lukiolaisen itsensä valita uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Armeijassa vasta vuonna 2014 ollaan – apulaisoikeusasiamiehen 30.12.2013 tekemän (uusinta)päätöksen jälkeen – antamassa kirkkoon kuuluville varusmiehille ja ammattisotilaille lupa itse päättää, osallistuvatko luterilaiseen hartaustilaisuuteen tai jumalanpalvelukseen, joita kenttäpapit toimeenpanevat. Ja vaihtoehtoisen ohjelman järjestämisenkin sotilaspapit haluavat omia itselleen.
   Ja tietenkin luterilainen kirkko holhoaa valtiota ja kuntia! Eihän edellä sanottu muuten olisi mahdollista. Sillä valtiohan on säätänyt nuo säädökset, jolla pakkoa ylläpidetään. Tai antanut vanhojen olla, vaikka ihmis- ja perusoikeudet ovat jo uusiutuneet.

   Ja kunnat ovat antaneet luterilaisen kirkon uskontokasvattajien hääriä päiväkodeissa ja kouluissa niin, että luterilaista uskonnonharjoitusta organisoidaan lapsille viran puolesta rehtorien, johtajien ja pedagogisen henkilökunnan toimesta työaikaa säästämättä. Opetuksen pitäisi ops:n mukaan olla uskonnollisesti tunnustuksetonta, mutta silti koululaisjumalanpalveluksia ja aamuhartauksia pyöritetään luterilaisten pappien toimesta… Ristiriitaista!?
   Asiaan voi ottaa kantaa näinkin: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707

 2. mikko louhivuori sanoo:

  Olisi oikeus ja kohtuus, että Martti Lutherin kirjan yhteydessä julkaistaisiin myös se juutalainen anti-kristillinen kirjoitus, joka sai Lutherin suunniltaan. Nykyajan ihmisellä on mahdollisuus saada laajempaa kuvaa myöhäis-keskiajan Euroopasta ja yksittäisen tekstin poimiminen ilman sen kontekstia on natsien tehokkaan propagandan tapaista.

  Valitettavasti tuo juutalainen kirjoitus on niin rankka, että sitä tuskin kukaan julkaisee. Se puolestaan kuuluu erilaisena vähemmistönä synkästi ahdistetun juutalaisen kansan itsepuolustukseen, omaan kontekstiinsa myös.

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa