Matti Vuoria

Vuoria-2Veckans gäst hos Libera, vicehäradshövding Matti Vuoria är ny styrelsemedlem i Libera. Vuoria är vice ordförande i Sampo Oyj:s styrelse, styrelsemedlem i Stora Enso Oyj, styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj samt styrelseordförande för Värdepappersmarknadsföreningen. Vuoria tjänstgjorde som VD för Varma från 2004 till 2013, och han har även varit styrelseordförande för Fortum Oyj.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Betydelsen av sund ekonomi och tillväxt som källa för medborgarnas materiella välfärd har fördunklats. Alltför många tror att en expansiv stat och offentliga interventioner räddar oss.

Vilken är Finlands största möjlighet?

– Det att finansieringsunderskottet i den offentliga ekonomin explodera oss i famnen tvingar oss att erkänna betydelsen och fördelarna av konkurrens och ekonomins effektivitet inom den offentliga sektorn. För att öka produktiviteten krävs det en lönereform och att konkurrensmyndigheterna ges starka horisontella befogenheter utgående från lagstiftningen för att ingripa i förfaranden som begränsar konkurrensen inom verksamheten för staten och kommunerna. Om permanenta befogenheter skrämmer beslutsfattarna, kunde man först pröva med sådana för en begränsad tid.

Vilken sak skulle du genast ändra?

– Fastän politik är att avtala, behöver den samhälleliga beslutsfattningen ändå inteenbart vara kompromisser mellan vad som är rätt och vad som är fel. I beslutsfattandet inom statsrådet bör man gå tillbaka till kollegialt beslutsfattande som drivs av statsministern, och där mandatet hos enskilda medlemmar i statsrådet återförs till statsrådet.

Kommentoi