Paul Lillrank

paul_lillrankVeckans gäst hos Libera, Liberas nya styrelsemedlemPaul Lillrank är professor i industriekonomi vid Aaltouniversitetets institution för produktionsekonomi. Han har tjänstgjort som gästföreläsande professor i Japan, Frankrike och Indien, och varit ledare för flera internationella forskningsprojekt. Lillranks kolumner publiceras regelbundet i finska medier. Han är en av författarna till rapporten Perusili, som Libera publicerade i december 2013, och har verkat inom Libera-nätet i åratal.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Det att exporten falnar av är ett symptom på samhällets bristande förmåga att förnya sig. Arbetskraftens kostnader och skatterna i relation till konkurrerande länder är mindre viktiga än deras relation till kundernas villighet att betala.

Vilken är Finlands största möjlighet?

– Ute i världen uppfattas Finland som en del av den beundrade skandinaviska modellen: ett öppet samhälle, demokratiska debatter, en företagsvänlig atmosfär och välbefinnande. Finland kan uppsöka ett mer intimt nordiskt samarbete.

Vilka saker skulle du ändra genast?

– I bakgrunden till exportproblemen ligger ett outvecklat samhälle vad gäller tjänster och innovationer. Detta följer av glesbebyggelse och kommunala monopol. Jag skulle genast sätta stopp för regionpolitiken.

Kommentoi