Teemu Lehtinen

Lehtinen Teemu 3Veckans gäst hos Libera Pol.Dr., DI Teemu Lehtinen är långvarig VD vid Skattebetalarnas Centralförbund. Lehtinen har haft flera förtroende- och expertuppdrag inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Den största utmaningen för ögonblicket är den brist på visioner som finns överallt. Anpassningsåtgärderna på kort sikt kör över utvecklingen på lång sikt inom såväl politiken som näringslivet. Politikerna trasslar ihop utvecklingspaket och företagen skär ned på kostnaderna, men man vågar inte dra igång ordentliga reformer eller investeringar. Den kortsiktiga och ryckiga politiken skapar osäkerhet kring kommande beslut vilket är sämsta tänkbara gift för villigheten att investera.

Vilken är Finlands största möjlighet?

– Den största möjligheten döljer sig i beslutsfattande som måste fås att omfatta långsiktighet och enhetlighet. Finland har alla förutsättningar för framgång, men inte råd att ställa sig väntande på att problemen fixar sig själva. Politiskt sett ligger den största möjligheten i att framdeles ersätta de kortfristiga anpassningspaketen och skatteåtstramningarna med strukturella ändringar på lång sikt. Regeringens och oppositionens gemensamma sote-projekt är ett första tecken på detta.

Vilken sak skulle du ändra genast?

– Jag skulle direkt stoppa den allmänna åtstramningen av beskattningen som en metod för att anpassa den offentliga ekonomin. Under den här valperioden har man sett vart det att man oupphörlig tyr sig till åtstramning av beskattningen leder. Den privata konsumtionen och investeringarna förtvinar och inte heller får man den offentliga ekonomin i balans. Den lönar sig inte längre att vandra vidare in i den återvändsgränden.

Kommentoi