Veckans gäst

Peter Nyberg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veckans gäst Pol.dr. Peter Nyberg har gått i pension från sin tjänst som överdirektör vid finansministeriets finansmarknadsavdelning. Före det tjänstgjorde han länge vid Finlands Bank i uppdrag gällande bank- och finansmarknadsfrågor, senast som rådgivare för direktionen. Båda uppdragen omfattade verksamhet i flera av EUS:s viktiga arbetsgrupper och kommittéer. Efter att han gick i pension har han bland annat på begäran av Irlands regering utrett orsakerna till landets bankkris. Han har även arbetat i Internationella valutafonden och deltagit som konsult i flera expertgrupper som har utvecklat finanssystemen i flera medlemsländer i EU. Nyberg är en av författarna till boken ”Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot” (’Eurons framtid – Finlands alternativ’).

Vilken är Finlands största utmaning?

-Den största utmaningen är att främja och bevara finskt kunnande i hemlandet. Finland har inte så värst mycket mer än skogar, vatten, hjärnor, dvs. utvecklingen av levnadsnivån kräver att man utvecklar och utnyttjar kunnandet hos sig själv och andra. I en avancerad ekonomi ställer detta stora krav på ledarskapet så att de bästa förmågorna inte flyttar annanstans. Här räcker den ofta omskrutna reservofficersutbildningen inte långt.

Vilken är Finlands största möjlighet?

-Den största möjligheten är i princip förmågan hos ett litet och tämligen enhetligt folk att binda sig för gemensamma mål och målsättningar på lång sikt. Detta kräver dock förtroende mellan olika medborgargrupper. Under normala förhållanden uppstår detta inte så lätt utan upprepade bevis på att alla parter är beredda att dra in på sina egna förmåner till gagn för det gemensamma goda. Inbördes anklagande och klankande till följd av bristande förtroende upphör först när det sker en kris om ens då. Det är dyrt och ineffektivt.

Vilken enskild sak skulle du ändra genast?

– Jag skulle starta barnens skolgång tidigare och göra den mer krävande. Det som man lär sig som barn ställer ofta riktlinjerna för livet. Man bör lära barnen de viktiga språken som unga samt förmågan att upptäcka problem och lösa dem tillsammans med andra. För äldre barn bör man kanske överväga att inskränka valmöjligheterna och att framhäva svåra ämnen (historia, naturämnen matematik). Även i bästa fall skulle detta ha effekt först efter ett par årtionden.

Kommentoi

single.php