Tuija Talvitie

tuijatalvitienewLiberas person för veckan är FM Tuija Talvitie, verksamhetsledare för Crisis Management Initiative (CMI) som grundats av president Martti Ahtisaari. CMI arbetar för att uppnå en fredlig värld genom att förebygga och lösa konflikter och stöda byggande av hållbar fred. Talvitie har varit verksamhetsledare för CMI sedan 2009, före det jobbade hon som verksamhetsledare för British Council Finland. Talvitie har över tjugo års erfarenhet av internationellt ledarskap och socialt utvecklingsarbete, och hon sitter i styrelserna för flera finska och internationella tankesmedjor och medborgarorganisationer.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Ett litet land vid randen av Europa där man talar ett underligt språk. Detta kan inte påverkas.

Introvert och konservativ politik och praxis som gärna koncentreras på endast egna frågor. Detta kan och ska påverkas.

Vilken är Finlands största möjlighet?

– Den som är liten är också flink, finländarna har alltid sökt efter lösningar och varit pragmatiska. Även såtillvida att kvinnorna har tagits med i arbetslivet och beslutsfattande och att man har satsat på utbildning. Under svåra tider har vi glömt våra tvister och dragit åt samma håll. I enlighet med den nordiska samhällsmodellen har utgångspunkterna för framgång varit så jämställda som möjligt; det har inte alltid hängt fast i enbart familjebakgrunden hur man klarar sig.

På en sådan grund är det bra att bygga nytt, i samarbete med andra. De största utmaningarna i dagens värld kräver starkt samarbete, det finns inga alternativ. Klimatändringen, flyktingarna, energilösningar, konflikter, tillräckligheten av råämnen, livsmedelsförsörjningen, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, befolkningstillväxten – listan av mänsklighetens gemensamma utmaningar är smärtsam och verkar oändlig. Komplexitet och ömsesidigt beroende definierar det ena fenomenet efter det andra. Finlands största och enda möjlighet är att växa upp till en stark och modig teamspelare på de internationella spelplanerna. Det finns plats för också mindre aktörer i den främsta raden, om skickligheten och viljan förslår.

Branschen, fredliga konfliktlösningar och fredsförmedling, som jag representerar är ett bra exempel på en niche bransch där det finländska kunnandet och dito problemlösningar är trumfkort ute i världen. I den här branschen är litenhet en stryka, eftersom den uppfattas som garanti för att vi letar efter gemensamma och inte egna fördelar. Man litar på oss och låter oss komma till bord där stora länder ges ingen plats. Vår finskhet når också våra internationella medarbetare och ger dem rum att agera i samarbete med andra. Det är typiskt och mycket finskt att vi först den senare tiden har lärt oss inse att vår finskhet är en styrka. Numera förstår vi att den rätt doserad är en dyrbar förmån som inte kan fås för pengar.

Vilken sak skulle du ändra genast?

– Jag skulle lyfta blicken hos folket i riket upp från folkets egen navel mot horisonten och göra kunnandet i växelverkan till ett obligatoriskt läroämne i skolorna och på arbetsplatserna.

Kommentoi