James Mashiri

UUDPRVeckans gäst hos Libera James Mashiri (f. 1976) tjänstgör vid Marinens materielverk som officer. Han skriver en populär säkerhetspolitisk blogg Random thoughts och deltar aktivt i den säkerhetspolitiska debatten i sociala medier (@jamesmashiri). James tjänstgjorde tidigare vid respektive Björneborgs brigad och Nylands brigad.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Vad gäller säkerheten, är vårt geografiska läge vår största utmaning. Tillgången till det arktiska området och dess resurser och farleder kommer för Ryssland och andra stater att vara en betydande utmaning på medelång och lång sikt. Ryssland förbereder sig för att med militär makt trygga de resurs- och informationsflöden som är livsviktiga för landet. Finlands utmaning är att svara på detta. Det blir redan om tio år omöljigt att under nuvarande utvecklingsförhållanden bygga upp en tillräcklig försvarsförmåga i relation till Rysslands konventionella krigsmakt. Hotbilderna måste kontrolleras med hjälp av andra instrument i symfoniorkestern för säkerheten utan att repetera det kalla krigets dissonanter.

Vilken är Finlands största möjlighet?

– Vår största möjlighet år alltjämt att etablera broar och utveckla vår postion mellan öst och väst. Vår största militära möjlighet är att vara en specialist i en stor trupp. Den finländska soldaten representerar någonting unikt. Vårt samhälle producerar hög kompetens i krishantering.

Vilken enskild sak skulle du ändra genast?​

– Jag skulle öppna en debatt om vår försvarslösning och vårt försvarssystem på medellång sikt. Numera är det alltför lätt att gömma sig undan bakom röda stämplar. Bästa exemplet på detta är den nyligen reviderade generella delen av vårt fältreglemente.

Kommentoi