Mika Vaihekoski

Vaihekoski_virallinen_mv_fullVeckans gäst, Mika Vaihekoski teknologie magister, på Libera är ekonomiprofessor på Åbo handelshögskola. Han disputerade på Svenska handelshögskolan år 1999. Han utsågs till ekonomiprofessor först vid Villmanstrands tekniska universitet år 2004 och senare vid Åbo handelshögskola år 2013. Hans forskningsintressen inkluderar i synnerhet prissättning av aktier och frågor som inbegriper corporate financing. På fritiden är Mika intresserad av att spela tennis samt annan motion, som att gå ut och dansa.

Vilken är Finlands största utmaning?

”På medellång sikt skulle jag säga attityden och ekonomin kring dotterbolag. Med detta menar jag vi finländare förknippas alltför mycket med förnöjsamhet, småskalighet och komfort. Vi är rädda för konkurrens, och därför stöder vi medelmåttighet. På företagsnivå väntar vi hellre att det kommer ett företag från utlandet som köper upp oss, i stället för att det är vi som köper upp utländska företag. Dessutom kommer vår erfarenhet från hemmamarknaden. Som alternativ ser jag företag som vill växa och som är hungriga. Dessa företag belönar de bästa arbetarna; experter som har motivation till att växa och lyckas. Dessa företag söker aktivt efter mer kapital och fördelar på så sätt sina risker. Dessa företag vill rankas som nummer ett inom sitt område globalt, inte bara i Finland.”

Vilken är Finlands störstamöjlighet?

”Vi har grunden klar: kunnande och kapital räcker långt. Dagens ungdomar har större internationella erfarenheter och upplevelser. Om vi kunde få människor att göra sitt bästa.”

Vilken enskild detalj skulle du ändra direkt?

”Jag skulle anordna nyval till parlamentet. Redan förra våren funderade jag över om inte ett nyval och nya idéer skulle vara på sin plats.”

Kommentoi