SOTE ja muutosjohtaminen

SOTE ja muutosjohtaminen

Sote-prosessi on hyvin vaativa ja johtaminen sen eri vaiheissa on erilaista. Jakamalla hankkeen eri vaiheisiin ymmärrämme paremmin mistä oikeasti on kyse:

– Hankkeen tarveanalyysi ja tavoitteiden asettaminen

– Hankkeen avaus-/kommunikointi poliittisena ja demokraattisena vaiheena eri toteuttajien kanssa

– Muutososaajien kontaktointi, tehokkuusratkaisujen arviointi ja ratkaisujen valinta

– Muutossuunnitelman laadinta koko sote-hankkeen työskentelyn organisointi- /miehitysfokuksella

– Muutossuunnitelman toteutusjohtaminen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sovitussa aikataulussa kansallisena kokonaisstrategiana

Tällä vaiheistuksella haluan valaista sitä, että erilainen johtaminen toimii parhaiten riippuen mistä hankkeen vaiheesta on kyse. Ennen kaikkea haluan osoittaa sen, että virkamiehet ja poliitikot ovat ottaneet itselleen vastuita jotka eivät kuulu heille, eivätkä he edusta tarvittavaa johtamiskykyä. Poliittinen ja hallinnollinen valta ei riitä johtamismandaatiksi. Jokainen vaihe tarkoittaa että eri osaaminen on kriittinen resurssi ja tämä tosiasia on huomioitava johtamistyön eri ratkaisuissa.

Osaajat sivurooleissa

Palveluprosessien laatua ja tehokkuutta rakennetaan ennen kaikkea alhaalta ylöspäin ja niin kuuluisi tapahtua myös sote-maailmassa. Hoivatyötä tekevät lääkärit ja hoitajat tietävät varsin hyvin mitä mättää yleensä ja usein heidän arjessaan. Tiedämme myös turhautumisen tason näissä hoivatyötä tekevien piirissä.

Palvelutuotantoprosessien kehitysosaajat ovat myös lähinnä passiivisia kun heidän pätevyyttään ei oteta vakavasti mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Konsultit eivät voi tai edes uskalla toimia ilman toimeksiantoa kun he voivat joutua epäsuosioon myöhempiä projektikauppoja ajatellen.

ITC-projekteja viedään läpi usein vanhentuneilla määrittelyillä eri perustein joissa vanha järjestelmä ohjaa ajatuksia aivan liikaa. Tarttuminen uudenlaisiin ratkaisuihin tuntuu liian hankalalta ja ensituntuma voi olla jopa että näin säästyy rahaa. Paikkaamalla vanhaa ei kuitenkaan synny uutta tulevia vuosia varten.

Raskaat rakenteet ja laitosajattelu ohjaavat yhä määrittelytyötä vaikka tarjolla on potilaslähtöisiä ja joustavia potilastietopalveluita itse hoitotyötä palvelemaan myös mobiilisti ja reaaliaikaisesti. Tällä saralla on toteutettu useita kalliita hankkeita jotka eivät ole edes päässeet maaliin, tai jos ovat niin myöhästyneinä ja kovilla budjettiylityksillä. Monet hankkeet jotka pääsevät maaliin eivät vastaa tarkoitustaan, koska ne ovat liian vaikeita ja hitaita käyttää. Iso hoivatyön tehokkuusongelma johtuu siitä, että järjestelmät työllistävät liikaa. Tietojen hakeminen, hyödyntäminen, ylläpito ja jakaminen eivät saa täyttää työpäivää kuten tällä hetkellä. Modernilla tietotekniikalla tämä ongelma on ratkaistavissa.

 Parhaat hankkeet

Yleensä parhaat hankkeet perustuvat johonkin konkreettiseen. Teknologiamuutokset ja uuden osaamisen innovatiivinen soveltaminen ovat sellaisia esimerkkejä. Kun tarkastelemme palveluliiketoimintaa niin onnistuminen perustuu yleensä siihen, että on oivallettu miten voi palvella asiakasta paremmin ja samalla yksinkertaistaa työprosesseja.

Keskittäminen palvelualoilla ei yleensä toimi ellei se perustu digimaailman palveluratkaisuihin. Se että asiakkaat joutuvat liikkumaan pitkiä matkoja edestakaisin ja monta kertaa on jo iso epäkohta.

Jos syy ei ole talonpoikaisjärjellä ymmärrettävissä edes kokonaistaloudellisesti, niin palveluratkaisu on yleensä väärä.

Mitkä hoivatyöskentelylogiikan teesit muodostavat sote-hankkeen onnistumisen kulmakiviä kohti yksinkertaisempaa ja parempaa potilaspalvelua? Potilaat, hoitajat, lääkärit ja muut kentän avainhenkilöt odottavat selkeitä vastauksia ratkaisuehdotusten muodossa. Niin kauan kun nämä tarkemmat sanomat ja perustelut puuttuvat niin yleensä on vastustus suuri. Ihmisen perusvaisto on ettei halua astua tuntemattomaan maailmaan ja se on minusta aika viisas ohjenuora. Tähän miinaan on nyt sote-prosessi astunut. Itsepäisimmät poliitikot eivät ole vieläkään osanneet tyytyä tähän kohtaloonsa.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa