Om Libera

Libera är en självständig och partipolitiskt obunden tankesmedja som stöder och främjar individuell frihet, fritt företagande, fria marknader och ett fritt samhälle. För oss innebär frihet avsaknad av yttre tvång, och är nära kopplat till ansvar.

Läs mer