Aivar Sõerd

Aivar Sõerd

Aivar Sõerd on Viron parlamentin jäsen ja entinen valtionvarainministeri.

1990-luvun alussa Viro luopui aikaisemmasta verotusjärjestelmästä ja otti käyttöön täysin uudet verotusperiaatteet ja verolait. Silloin alettiin soveltaa tutkijoiden suosittelemia mutta siihen saakka maailmalla vielä käytännössä kokeilemattomia periaatteita ja verotusmalleja....

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa