index.php

Kilpailu ja yhteistyö

Markkinamekanismin puolustajat korostavat usein kilpailun etuja. Kilpailuprosessi sallii jatkuvan testaamisen, kokeilemisen ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumisen. Se pitää yritykset alituisesti varpaillaan, jotta ne pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan. Näemme sekä analyyttisesti että empiirisesti, että kilpailuun perustuvat järjestelmät tuottavat parempia tuloksia kuin keskittyneet tai monopolisoituneet järjestelmät. Siksi vapaiden markkinoiden puolestapuhujat korostavat kirjoissaan, sanomalehtiartikkeleissaan ja televisioesiintymisissään kilpailullisten markkinoiden tärkeyttä ja vastustavat kilpailunrajoituksia.

(lisää…)