index.php

Joukkoliikenteen avautuminen kilpailulle on voitto kaikille

Suomi elää varsin mielenkiintoisia aikoja. Euroopan Unioni sääti vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa aidon kilpailun syntymisen jo vuosikymmeniä sääntelyn kohteena olleen reitti- ja paikallisliikenteen osalta. Tätä kirjoittaessani nuori ja nouseva Onnibus Oy tyhjensi potin voittamalla Jyväskylän kaupungin lähes koko joukkoliikenteen ensimmäisen kilpailutuksen. Myös kaukoliikenteen reitit ovat avautumassa kilpailulle.

Linja-autoliikenteessä yhteiskunnan rooli tulee jatkossa vahvistumaan kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikenteessä, kun liikenteen suunnittelu- ja järjestämisvastuu siirtyy yksinoikeusyrityksiltä toimivaltaisille viranomaisille, joita ovat kaupungit ja kaupunkien välisessä liikenteessä ELY-keskukset. Kaupunkien välisessä pikavuoroliikenteessä, joka tällä hetkellä vastaa paria prosenttia kokonaismatkustuksesta linja-autoilla, tulee voimaan markkinaehtoinen malli, jossa yrittäminen on vapaata eikä yhteiskunnan tukirahaa kuten seutulippuja saa käyttää liikenteen järjestämiseen. Sellainen liikenne, jota ei markkinaehtoisesti synny, mutta jonka viranomainen näkee tarpeelliseksi, hankitaan kilpailutusmenettelyn avulla. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikenteessä viranomaisella on mahdollisuus tuottaa liikenne myös omana tuotantonaan ilman kilpailutusta – Pori on esimerkki tällaisesta, ja myös merkittävä osa Tampereen paikallisliikenteestä tilataan omalta tuotantoyksiköltä. Helsingin tilanne on mielenkiintoinen. Siellä kaupungin omistama tappiollinen bussiyhtiö kilpailee markkinoilla yksityisten kanssa – ymmärrän niitä, jotka ovat asiasta Euroopan tasolla valittaneet. Yhteiskunnan ohjauksesta riippumaton markkinaehtoinen toimintamalli ei sovellu kaupunkien sisäiseen bussiliikenteeseen, koska se tuottaisi vääjäämättä liian alhaisen palvelutason ja johtaisi joukkoliikenteen käytön vähenemiseen, mikä ei liene kenenkään etu. Julkista tukirahaa tarvitaan siis kaupunkien bussiliikenteeseen jatkossakin – uuden lain myötä nämä julkiset palvelut hankitaan kilpailuttamalla. Monelle lienee yllätys, että tähän asti huomattavaa osaa kaupunkien liikenteestä ei ole kilpailutettu, vaikka toiminta on perustunut merkittävään julkiseen tukeen. (lisää…)