index.php

Elsi Kataisen ja Petri Sarvamaan aloite 141-tuen jatkamisesta on vahingollinen ilmastolle ja Suomen julkiselle taloudelle

Huhtikuussa Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta asettui kannattamaan suomalaisen euroedustajan Elsi Kataisen aloitetta Etelä-Suomen kansallisen tuen jatkamisesta. Aloitetta kannatti myös suomalaisista edustajista kokoomuksen Petri Sarvamaa. Kyseessä on kansallinen tuki, jota maksetaan yli 20 miljoonaa euroa vuodessa sika- ja siipikarjatuottajille ja puutarhatalouden tukena.

EU:n maksamista tuista Suomen kannattaa ottaa irti aina kaikki mitä saadaan, koska jos me emme niitä ota ne vain menevät muille jäsenmaille. Tässä tapauksessa on kyse kuitenkin kansallisesta tuesta eli suomalaisten veronmaksajien kustantamasta tuesta.

Asia vaatii kuitenkin EU:n erityisluvan, sillä yhteisen maatalouspolitiikan lähtökohtana on se, että jäsenmaat luopuvat tämänkaltaisista kansallisista tuista. Tämä olisi myös Suomen kansallinen etu toimia näin.

Suomalaiset lihatalot HK ja Atria vievät tällä hetkellä veronmaksajien tukemaa sianlihaa Kiinan markkinoille. Ilmasto ja veronmaksajat itkevät kun verovaroilla tuettua sianlihaa viedään toiselle puolelle maailmaa.

Siipikarjan ja sianlihan lisäksi 141-tukea maksetaan myös puutarhataloudelle. Tämä tarkoittaa muun muassa “lehtitillin, persiljan, paprikan, leikkokukkien, sekä sisätiloihin tarkoitettujen, ruukussa viljeltävien koristekasvien kasvihuonetuotantoon.”

Luit oikein. Leikkokukkien ja koristekasvien kasvihuonetuontantoon. Tällä tuella ei ole mitään tekemistä huoltovarmuuden kanssa. Kyseessä on puhdas tulonsiirto valikoituneille tuottajille, jotka ovat onnistuneet erinomaisesti edunvalvonnassa.

On Suomen kansallinen intressi lopettaa tämä tuki. Suomalaisten europarlamentaarikot, jotka kannattavat tuen jatkamista toimivat Euroopan parlamentissa Suomen ja ilmaston edun vastaisesti.

Suomen ja EU:n välisessä liittymissopimuksessa vuodelta 1994 artiklan 141 tuet ovat tarkoitettu siihen, että Suomi voi yhdentyä EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Samassa sopimuksessa hyväksytyt uudet jäsenmaat Ruotsi ja Itävalta eivät neuvotelleet itselleen samanlaisia tukia.