Gustav von Hertzen

Gustav von Hertzen

“Mänsklighetens historia kan i ett långt perspektiv ses som en lektion i plussummespel, en långsam inlärning av produktivt samarbete mellan grupper, stammar och, i ett senare skede, hela nationer....

Något måste göras Liberas mission är att främja ett systemskifte, som bryter den onda kretsgången av överhetligt beroende och personlig ansvarsflykt. Libera vill avslöja kollektiva illusioner, korrigera utbredda vanföreställningar...