index.php

Tulos edellyttää objektiivista moraalia – egoismia

Oman edun tavoittelua – kuten yrityksen tuloksen maksimointia – ei yleensä pidetä moraalisena toimintana. Eetikot, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ovat aina tuominneet egoismin moraalin kanssa yhteensopimattomana. Siitä johtuu se ikävä, joskin virheellinen, kuva, joka useimmilla ihmisillä egoismista on. Eetikkojen mukaan teko, joka tähtää omaan etuun, ei voi olla moraalisesti oikein. Valtaosa heistä on myös sitä mieltä, että moraalilla ei ole objektiivista perustaa: mikä on oikein tai väärin, määräytyy joko jonkin auktoriteetin, enemmistön mielipiteen tai oman subjektiivisen valinnan perusteella.
(lisää…)

Tuloerojen moraali

Sosialistit ympäri maailmaa pitävät tuloeroja rikkaiden ja köyhien välillä yhtenä suurimmista tämän hetken yhteiskunnallisista ongelmista. Ratkaisuksi Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut 75 % tuloveroa miljonääreille, sillä täysin yllätyksettömällä seurauksella, että yrittäjät ja muut miljoonakerholaiset ovat alkaneet muuttaa maasta. Myös Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama on suunnitellut erilaisia veronkorotuksia varakkaille. Näistä tulontasoitussuunnitelmista kuullessani aloin miettiä, miksi niin monet pitävät tuloerojen tasoittamista itsestään selvästi tavoiteltavana asiana. Vapaaehtoiseen vaihdantaan perustuvassa yhteiskunnassa, jossa ihmisten tuottavuus vaihtelee, se ei sitä ole. (lisää…)

Yksilön ja yhteisön edun välillä ei ole ristiriitaa

Matti Rautiainen kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynässä (18.11.2012), että ”yksilön korostaminen yhteisön sijaan on jatkoa sosiaalidarwinismille.” Hän on tässä asiassa väärässä: yksilön ja yhteisön edun välillä ei ole ristiriitaa, eikä sosiaalidarwinismilla ole mitään tekemistä yksilön oikeuksien suojelemisen kanssa. Päinvastoin; vain yhteiskunnassa, jossa valtio suojelee yksilön vapautta, voi jokainen tavoitella omaa etuaan muiden oikeuksia loukkaamatta ja ihmiset elää sopusoinnussa – ja koko yhteisö hyötyy, kuten jo Adam Smith vakuuttavasti osoitti. Yksilöä pitää korostaa, sillä yhteisöjä ei olisi ilman yksilöitä. Yksilön oikeudet (vapaus) täytyy määrittää, jotta yhteisö voi toimia keskinäisen hyödyn saavuttamiseksi ja jotta esimerkiksi erimielisyydet voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti. Yksilöllisyys ei ole yhteistyön este, vaan sen ehto. (lisää…)

Kansallinen kateuspäivä

Kuuntelin viime viikolla Ylen Aamu-tv:tä, jonka juontaja ilmoitti, että ”kansallinen kateuspäivä” oli käsillä: kaikkien suomalaisten tulot ja verot oli juuri julkistettu. Ulkomailla asuvana äimistyin ensin sitä, että tällaista yksityisyyden loukkausta tehdään Suomessa ja että sitä pidetään normaalina. Oikeus omaisuuteen ja vapauteen ovat yksilön perusoikeuksia, joihin henkilökohtaisten tietojen – kuten tulot ja terveys – yksityisyys kuuluu. Julkistamalla kaikkien tulo- ja verotiedot Suomen valtio loukkaa kansalaistensa yksilönoikeuksia. (Poikkeuksena ovat vain veronmaksajien rahoilla maksetut palkat, kuten kansanedustajien, virkailijoiden ja julkisten yritysten ja organisaatioiden johdossa toimivien tulot. Veronmaksajien tulee saada tietää, millaisiin palkkoihin heidän rahojaan käytetään; pörssiyhtiöiden sijoittajat voivat vaatia samaa tietoa sijoituksensa ehtona.) (lisää…)

Voiton maksimointi: riistoa vai eettistä arvon tuottamista?

On yleinen olettamus, että on loogisesti mahdotonta maksimoida voittoa eettisesti. Liikeyritykset – erityisesti niiden johtajat ja omistajat – eivät voi olla eettisiä, koska ne toimivat itsekkäästi eli pyrkivät maksimoimaan voittoaan. Monet näin ajattelevat uskovat (vaikka eivät olisikaan lukeneet Marxia), että oman edun tavoittelu on pahasta ja voiton maksimointi on mahdollista vain moraalittomalla toisten riistämisellä: yritykset myyvät huonoja tai viallisia tuotteita asiakkailleen, pelailevat kasinopeleja osakkeenomistajien kustannuksella, ja maksavat nälkäpalkkaa surkeissa oloissa raataville työntekijöilleen. Mutta ne, jotka uskovat itsekkyyden moraalittomuuteen ja myyttiin pahoista riistäjäyrityksistä, ovat väärässä. (lisää…)