Joona Räsänen

Joona Räsänen

Joona Räsänen on käytännöllisen filosofian maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa. Räsänen on aiemmin valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta. Hän käsitteli maantieteen alan pro gradu -työssään humanitaarista maahanmuuttoa. Tällä hetkellä Räsänen tekee tutkielmaa sukupuolineutraalista avioliitosta. Räsänen on kirjoittanut Liberalle analyysin kirkon ja valtion erottamisesta.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa