index.php

Tasa-arvon ja epätasa-arvon moraalilogiikka markkinayhteiskunnassa

Markkinat eivät välttämättä tuota tasa-arvoisia tuloksia, eivätkä ne myöskään edellytä tasa-arvoisia lähtökohtia. Se ei kuitenkaan ole pelkkä markkinoiden valitettava hinta. Epätasa-arvo ei ole ainoastaan normaali markkinavaihdannan tulos. Se on vaihdannan edellytys, jota ilman vaihdannassa ei olisi mitään mieltä. On absurdia odottaa, että kaupankäynti markkinoilla ja niin ollen yhteiskunnat, joissa vaurautta jaetaan markkinoiden avulla, tuottaisivat tasa-arvoa. Tasa-arvoiset perusoikeudet, joihin sisältyy tasa-arvoinen vapaus käydä kauppaa, ovat vapaille markkinoille välttämättömiä, mutta vapaiden markkinoiden ei pitäisi odottaa tuottavan tasa-arvoisia tuloksia, eivätkä ne tukeudu muihin tasa-arvoisiin ehtoihin kuin laillisiin oikeuksiin. (lisää…)