Mikko Paunio

Mikko Paunio

Kirjoittaja on terveydenhuollon erikoislääkäri ja epidemiologian dosentti (Helsingin yliopisto). Hänellä on myös ylempi korkeakoulututkinto Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Hänen työantajiaan ovat olleet Helsingin yliopisto, Johns Hopkins instituutio, Euroopan Unionin komissio, Maailmanpankki ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa