Risto Harisalo

Risto Harisalo

Liberan verkoston jäsen

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori. Harisalo on johtava klassisen liberalismin asiantuntija Suomessa. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia, myös yhdessä Ensio Miettisen kanssa.

Presidentti Mauno Koivisto neuvoi pidättyväisyyteen provosoitaessa. Vaikka ohje on omaksumisen arvoinen elämän eri alueilla, on tilanteita, joissa reagointi tuntuu oikealta vaihtoehdolta. Tällaisen tilanteen sai aikaan arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelu...

Yrittäjyyden perimmäinen merkitys on sen kyvyssä tuottaa uusia ideoita, joiden lähteenä sille on mahdotonta löytää vertaista korvaajaa. Yrittäjyys on ideoiden runsaudensarvi. Yhteiskunnat kasvavat ja kehittyvät yrittäjyydestä. Jokainen yhteiskunta, joka...

Hyvinvointivaltiollisessa ajattelussa on siirrytty julkisista palveluista julkiseen sääntelyyn. Kysymys on hyvin merkittävästä muutoksesta julkisessa toiminnassa. Kysymys on järjestelmätason muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Muutoksen syvälliset...

Liberalismin vieroksunta on maan tapa. Kun ihmiset puhuvat yhteiskunnallisesti merkittävistä ongelmista, he selittävät asiantuntevasti niiden johtuvan pääsääntöisesti liberalismista. Poliitikkojen mielestä liberalismin suosima markkinatalous pitäisi ehdottomasti panna kuriin ja järjestykseen, koska...

Apriorinen totuus on, että jokainen ihminen haluaa korvata epätyydyttävinä pitämänsä asiaintilat ja olosuhteet paremmin tyydyttävillä asioilla. Tämä edellyttää vapautta valita. Jos ihmisellä ei ole vapautta valita, hän ei voi...

Suomi on yllättäen tilanteessa, jossa maan tulevaisuus tuntuu utuiselta, epävarmalta ja jopa pelotettavalta. Syitä tähän on monia. Ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi hämmentää ihmisten mieliä, kun tuttu ja turvallinen uhkaavat kadota. Puolustusvoimia...

Saksan historiallinen koulukunta ja itävaltalainen teoria ottivat reilu sata vuotta sitten mittaa toisistaan metodisodaksi kutsutussa väittelyssä tieteen ja todellisuuden välisestä suhteesta. Vaikka metodisodan tieteellisestä merkityksestä on esitetty erilaisia mielipiteitä,...

Kun mietitään kuinka vakavat yhteiskunnalliset ongelmat voidaan ratkaista, valittavana on kaksi vaihtoehtoa, maksimaalinen valtio ja minimaalinen valtio. Välittävää kolmatta tietä ei ole, koska jokainen sellaiseksi tarkoitettu valinta on...

Liberalismi elää ja voi hyvin ja huhut sen kuihtumisesta ovat ennen aikaisia. Jatkuvasti ilmestyvät kirjat liberalismista ovat vahva todiste sen elinvoimasta. Valitettavasti näitä kirjoja julkaistaan harvemmin suomeksi. Ruotsissa asia...

Valtiot verottavat poikkeuksetta kansalaisiaan. Mitä enemmän tehtäviä valtiolla on, sitä rankemmin sen on verotettava kansalaisiaan. Myös tehtäviltään vähäisen valtion (minimalistinen valtio) on verotettava kansalaisiaan puolustaakseen heidän vapauttaan ja turvallisuuttaan....

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa