index.php

Ruotsin vapaaehtoisuus on kansalaisen perusoikeus

Kansalaisaloite pakkoruotsin poistamiseksi on saanut paljon huomiota. YLE:n teettämän mielipidemittauksen (24.8.) mukaan 63 % suomalaisista kannattaa ruotsin kielen vapaaehtoisuutta, joten kysyntää kansalaisaloitteen ajamalle muutokselle on. Kielipolitiikassa kansalaismielipide on tähän saakka vaikuttanut ihmeen vähän. Kataisen hallitus on jopa aikaistanut pakollista ruotsinopetusta.

Yhteiskunnan on perusteltava yksilölle määräämänsä velvollisuudet hyvin. Pakkoruotsille ei ole esitetty järjellisesti kestäviä perusteita, mikä on nostanut kansalaisissa ärtymystä. Ilman koko ihmiselämän läpileikkaavaa pakkokoneistoa (kouluruotsi, lukioruotsi, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kielikokeet, virkamiesten kielivaatimukset) kenelläkään tuskin olisi pahaa sanottavaa ruotsin kielestä itsestään. Mutta ennen kuin tämä yksilöllisen valinnan ohittava järjestelmä puretaan, ihmiset käyvät yhä ärtyneemmiksi – ja hyvästä syystä! (lisää…)