Simo J. Kr. Ruottinen

Simo J. Kr. Ruottinen

Kirjoittaja on vegaaniyrittäjä ja toimii mm. BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry:n puheenjohtajana ja Vihreiden puoluevaltuuskunnan varajäsenenä. Kirjoitus edustaa kuitenkin vain hänen henkilökohtaisia näkemyksiään

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa