Timo Hakulinen

Timo Hakulinen

Timo Hakulinen on hallintotieteilijä ja EMBA, joka on työskennellyt kunnallis- ja valtionhallinnon sekä kansainvälisen liiketoiminnan johtotehtävissä. Väitöskirjatutkimuksessaan hän tarkastelee Euroopan Unionin sopimusoikeudellista taustaa kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.

Hyvän yhteiskunnan rakennuspalikat muodostuvat demokratiaperiaatteesta, vallitsevan oikeusjärjestyksen tunnistettavuudesta ja pätevyydestä sekä yhteiskunnassa vallitsevasta luottamuksesta. Nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita rakennettaessa toimivan yhteiskunnan hallintajärjestelmiä. Rakenteellisen muutoksen yksipuolinen korostaminen vähentää ihmisten...

Ei vielä kommentteja

Suomalaista kunnallishallintoa arvostetaan kansainvälisesti. Sitä on pidetty esimerkkinä vahvasta riippumattomasta itsehallinnollisesta mallista, jossa kunnan omat asiat eivät ole lainsäätäjän määrättävissä. Euroopan unionissakin on hyvän hallinnon määreiden, kuten kansanvallan ja...

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa