index.php

Hyvinvointivaltio kompastuu yhteismaan ongelmaan

Hyvinvointivaltiosta puhuttaessa keskitytään usein yksinomaan sen kannattajien tavoitteisiin tai tyydytään vain kuvailemaan nykyisiä tulonjakomekanismeja. Sen sijaan tässä esseessä tukeudutaan yhteisresurssien talousteoriaan ja tarkastellaan hyvinvointivaltiota dynaamisena ja kehittyvänä järjestelmänä, ”yhteismaan tragediana”, joka on luonut oman tuhonsa kannustimet.

(lisää…)