Ville Vähämäki

Ville Vähämäki

Ville Vähämäki on kansanedustaja ja diplomi-insinööri, joka seuraa eri teknologioiden kehittymistä aktiivisesti. Eduskunnassa hän toimii valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä ja toimii perussuomalaisten eduskuntaryhmän norminpurkajana. Vähämäki johtaa tulevaisuusvaliokunnan radikaalien teknologioiden jaostoa, joka on julkaissut teokset Teknologiamurros sekä Suomen sata uutta mahdollisuutta: Radikaalit teknologiset ratkaisut.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa