Kanditutkielma: Uusi siviilipalveluslaki ja libertarismi

Sebastian Koskisen tuore kandityö Turun yliopiston valtio-opin laitokselta käsittelee uutta siviilipalveluslakia ja libertarismia:

Työni asettuu libertarismin teoreetikoiden, kuten Ayn Randin ja Murray Rothbardin, viitekehykseen. Libertarismia voidaan pitää klassisen liberalismin perillisenä, ja sen keskeisimpänä aksioomana ei‐aggressio‐periaatetta, jonka mukaan väkivaltaan tai pakkoon perustuvia sopimuksia ei tule tehdä ihmisten tai ihmisten ja valtion välillä.

Käyn työssäni läpi uutta suomalaista perusoikeusajattelua, joka edustaa enemmän vapaus‐ kuin alamaisideologiaa. Tarkoitukseni on tällä osoittaa, että libertarismin aineellinen sisältö on saanut jalansijaa myös suomalaisessa perusoikeusajattelussa. Uutta siviilipalveluslakia voidaan pitää jonkinlaisena osoituksena tällaisen uuden ajattelun rantautumisesta Suomeen.

Tutkielma on ladattavissa täältä.

 

 

 

 

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa