Sukupuolineutraali avioliitto, vapaus ja onnellisuuden tavoittelu

Sukupuolineutraali avioliitto, vapaus ja onnellisuuden tavoittelu

Eduskunnan lakivaliokunta äänesti sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan 20.11. Koko eduskunta äänestää asiasta perjantaina 28.11. Erityisesti lain vastustajien perustelut ovat olleet heppoisia varsinkin yksilönvapauden kannalta.

Perinteisen avioliittonäkemyksen kannattajien mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, eikä samaa sukupuolta olevien välisiä avioliittoja ole syytä laissa tunnustaa. Tämä ei kuitenkaan ole perustelu, jolla lakia olisi järkevää vastustaa, vaan se on mielipide, joka vaatii tuekseen perusteluita.

Arkikielessä mielipiteet ja perustelut kietoutuvat usein toisiinsa kuin rakastavaiset toistensa ympärille – lähes selvittämättömäksi vyyhdiksi. Esimerkiksi lause ”kahvi on pahaa” sisältää sekä mielipiteen (en pidä kahvista) että perustelun sille (kahvi maistuu pahalta). Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä mielipiteet ja niiden perustelut tulisi kuitenkin erottaa selvästi toisistaan.

Sukupuolineutraalin avioliiton vastustajat perustelevat kyllä kantojaan myös lasten oikeuksilla ja heidän hyvinvoinnillaan. ”Ajatelkaa lapsia” -tyyppinen huutelu on kuitenkin epäjohdonmukaista siksi, että homoparit ovat hankkineet lapsia jo nyt. Lailla parannettaisiin näiden lasten asemaa, sillä silloin heidän samaa sukupuolta olevat vanhempansa saisivat tunnustuksen myös lain edessä ja lapsi saisi avioliitossa olevat vanhemmat.

Empiiriset tutkimukset myös osoittavat, että samaa sukupuolta olevat parit kasvattavat aivan yhtä terveitä, järkeviä ja onnellisia lapsia kuin eri sukupuolta olevat vanhemmatkin. Lasten asemasta huolestuneiden kansanedustajien pitäisi siis kannattaa lakia eikä suinkaan vastustaa sitä!

Sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat ovat vedonneet puheenvuoroissaan odotetusti tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin. Tämä ei kuitenkaan ole paras keino edistää itse asiaa, sillä vastapuoli kiistää nykyisen avioliittolain epätasa-arvoisuuden. Homoilla ja heteroilla on jo nyt yhtäläinen oikeus avioliittoon samojen ehtojen puitteissa. Avioliitto ei siis ole kielletty homoilta. Kunhan ihmiset avioituvat vastakkaisen sukupuolen kanssa, kuka tahansa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta saa mennä naimisiin. Ihmisoikeuksilla taas voidaan puolustaa ja vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittoa – kuten on jo tapahtunut.

Kun poliittiset kiistakysymykset jätetään niin sanotuiksi omantunnon kysymyksiksi (vai pitäisikö sanoa makuasioiksi?), annetaan jokaiselle kansanedustajalle oikeus äänestää puolueensa linjan vastaisesti. Samalla kuitenkin annetaan hyväksyntä sille ajatukselle, ettei käsiteltävään asiaan ole olemassa oikeita vastauksia tai edes toinen toistaan parempia perusteluja. Omatuntoahan pidetään nimenomaan ihmisen sisäisenä kokemuksena, joka ohjaa häntä ongelmatilanteissa. Silloin näennäisesti samoilla perusteilla – kuten tasa-arvolla ja ihmisoikeuksilla – voidaan puolustella vastakkaisia näkemyksiä.

Eettisissä pulmissa tulisi käyttää järkiperäistä argumentointia tunteisiin vetoavan ihmisoikeuspuheen tai kehämäisten ajatusvirheiden sijaan. Nyt samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta puolustetaan oikeuksilla, vaikka oikeus avioliittoon on asia, joka pitäisi pystyä perustelemaan oikeuspuheen ulkopuolelta.

Kun kiista keskittyy lähinnä ihmisoikeuksien tulkintaan, vähälle huomiolle jäävät muun muassa näkökulmat yksilönvapauden ja avioliiton suhteesta. Kun yhteiskunta on liberalisoitunut jo pitkään ja samalla myös ihmisten käsitykset avioliitosta ovat muuttuneet, olisi vain järkevää, että instituutiot seuraisivat näitä muutoksia.

Elämme vapaassa yhteiskunnassa, jossa ihmiset saavat äänestää, valita oman asuinpaikkansa, kaverinsa, harrastuksensa, toimensa, elämäntapansa ja tavoitella onnellisuutta ja hyvää elämää, kunhan eivät aiheuta suoranaista vahinkoa muille eivätkä vie toisilta samaa oikeutta näiden valintojen tekoon.

Jos eduskunta kieltää samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliittoon ja siihen liittyviin lainmukaisiin oikeuksiin, rajoittaa se perustavalla tavalla ihmisten vapautta onnellisuuden tavoitteluun.

Kansanedustajat vastustavat tasa-arvoista avioliittolakia myös siitä syystä, että seuraavaksi voidaan vaatia moniavioisuuden tai lähisukulaisten välisten avioliittojen laillistamista. Mikäli kansanedustajat perjantaina hylkäävät tasa-arvoisen avioliittolain, he jättävät toimimatta oikeudenmukaisesti siksi, että kenties joku saattaa vaatia heitä toimimaan tulevaisuudessa vieläkin oikeudenmukaisemmin.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

7 kommenttia artikkeliin “Sukupuolineutraali avioliitto, vapaus ja onnellisuuden tavoittelu

 1. Juha sanoo:

  Avioliitto on sana.
  Suomen avioliittolain 1. §:ssä avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi liitoksi, joka vahvistetaan vihkimällä. Muunkinlaisia liittoja on:

  – Sarjayksiavioisuus.
  – Moniavioisuus.
  – Ryhmäavioliitto.
  – Lapsiavioliitto.
  – Sovittu avioliitto.
  – Pakkoavioliitto.
  – Väli- tai määräaikainen avioliitto.
  – Saman (tai 3.) sukupuolen välinen avioliitto.

  Sanakirja saisi määritellä eri sanat erilaisille liitoille, ja lakikirjan soisi määrittelevän omanlaisensa oikeudet ja velvollisuudet kaikenlaisille liitoille.

 2. hj sanoo:

  Eduskuntahan ei ole kieltämässä mitään perjantaina vaan vain jättää nykytilanteen voimaan.

  Mutta tuota vastaan äänestämiseksi on ihan hyviäkin perusteita, joita tuossa ei tullut esiin. Suomessa vain hallitus laatii läpimeneviä lakeja. Hallituspuolueiden jäsenet äänestää kaikki muut kumoon ihan järjestelmällisesti vaikka he olisivat itse niitä jopa kannattaneet aiemmin. Homoliitot ovat vasemmiston ja Vihreiden ajama hanke. Jos he haluavat sallia tuon Suomessa, niin tehkööt samoin kuin kaikki muutkin vastaavassa tilanteessa eli asia tulee joskus tulevaisuudessa hallitusohjelmaan. Tällön he tietysti joutuvat maksamaan siitä poliittisen hinnan mikä heitä ei selvästi nyt miellytä. Viime vaalien jälkeenhän meillä on tehty jo kahdet hallitusohjelmat eikä tuota ole tullut kumpaankaan niistä.

 3. Vapaamielinen ja suvaitsevainen sanoo:

  Liian monen mielestä avioliitto on minkä tahansa kahden ihmisen liitto ja liian moni sotkee tarpeettomasti asiaan uskonnon.

  Latina on käypänen kieli juridiikassa, lääketieteessä sekä biologiassa. Sattuipa osavasti.

  Kielitieteilijät osaisivat ehkä kertoa suomalaisen sanan avioliitto muodostumisen. Epätieteellinen google-kääntäjätutkimus kertoo maailmalla olevan käytössä lähinnä evoluutiosta johdettuja avioliittosanoja tai toisin päin sekä äidistä johdettuja sanoja.

  Latinaa oleva sana, matrimonium ei jätä tulkinnanvaraa sille, kuka on avioliiton keskeinen osapuoli, se on äiti, hedelmällinen nainen. Niin kauan kun hedelmällisyyttä ei ole voitu vastakkaisen sukupuolen sukusoluilla todentaa, on hedelmällisyys pitkälti arvailujen varassa, joten avioliiton toinen osapuoli voi olla vain mies. Tosiasiallinen liitto siis syntyy vasta hedelmöittymisestä, josta alkaa uusi elämä, muu on vain seksiä.

  Faktisesti tarkasteltuna avioliitto, evoluutioliitto voi muodostua mistä tahansa hedelmöittymisestä. Sisäsiittoisuuden välttämiseksi on myös äärimmäisen tärkeää tietää kuka on lapsen biologinen isä.
  Avioliiton tosiallisessa keskiössä on myös se, kuka on lapsen isä.

  ”Liberaalit” haluavat homoille tasa-arvoiset oikeudet. Ei, he eivät halua heille tasa-arvoisia oikeuksia, he haluavat heille erityisoikeuksia, etuuksia seksuaalisuuden perusteella. Nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus ei ole kustannusneutraali, joten se loukkaa oikeutta päättää omista asioistani.

  Maitraatti rekisteröi tällä hetkellä kahden sorttisia seksisuhteita, niitä joissa täyttyy avioliiton tunnusmerkistö sekä niitä, joissa ei. Nykyisessä homojen järjestämässä invaasiossa huomiotta on jäänyt monet muut juridiset tarpeet. Jotta seksisuhteiden rekisteröiminen voisi saada oikeat mittasuhteet, niin pitäisi avata keskustelu lakimuutoksesta, jossa uuden lain nimi olisi:

  Laki sukupuolisuhteiden rekisteröimisestä.

  Laki sallisi useat variaatiot. Minunkin vapaamielisyydelläni on toki rajansa. Ryhmäseksin rekisteröimisen jättäisin lain ulkopuolelle, vaikka sukupuolitautien hoidon kannalta tuokin rekisteröinti voisi olla perusteltua.
  Moniavioisuus tulisi myös mahdolliseksi kumpaisenakin variaationa, kaikki saisivat olla rekisteröidysti onnellisia, jos nyt onnen täyttymys rekisteröintiä vaatii. Mutta ne homot, turha niitä on rekisteröidä, ei siitä lapsia synny. Heitä varten voisi olla perintörekisteri, jotta tiedetään kenelle maallinen omaisuus menee, kun aika jättää. Pohdittavaksi jää millaisen veroalen saa harrastettuaan seksiä ja vai poistetaanko koko perintövero? Perintöveron poistaminen olisi aitoa vapaamielisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

 4. TMR sanoo:

  Nimimerkki ”Vapaamielinen ja suvaitsevainen” lienee ihastunut byrokratiaan ja asioiden loputtomaan lokerointiin. Leikkiminen latinan kielellä ja avioliiton ”faktinen” tarkastelu on niin korkealentoista tekstiä ja mielikuvitusta että asiaa sieltä on mahdoton löytää. Perintöveron lisääminen samaan kommenttiin on hyvä osoitus että ei oikein ajatus taida pysyä pitkään yhdessä asiassa. -TMR

  1. Vapaamielinen ja suvaitsevainen sanoo:

   Korkealentoista en siitä toisellakaan lukemisella löytänyt, mutta huomasin samaa asiaa käsittelevässä Libera-kommentissa puututun perintöoikeuteen. Käyppä kyseenalaistamassa myös heidän kykynsä pysyä pitkään yhdessä asiassa.

 5. Vapaamielinen ja suvaitsevainen sanoo:

  Koville ottaa kun koiras poikii, mutta demokratiassa sekin tulee mahdolliseksi. Valtava on demokratian voima.

 6. Telzzar sanoo:

  http://www.kotipetripaavola.com/homoavioliittojennegatiivisetvaikutukset.html

  Järkyttäviä tapahtumia maailmalta kun homoliitot on hyväksytty. Ottakaa nyt se järki käyttöön!

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa