Raportit

Liberan julkaisemat raportit ovat eri asiantuntijoiden työstämiä tutkimuksia tai laajempia pohdintoja yhteiskunnallisista aiheista.

Toimivat työmarkkinat – olipa tulevaisuus millainen tahansa

Raportissa kuusi eri puolueen edustajaa avaavat ajatuksiaan tulevaisuuden työmarkkinoista ja -elämästä. Pohjaksi kirjoittajille Libera on yhdessä tulevaisuustutkija Ilkka Halavan kanssa laatinut kysymyksiä, joiden avulla kirjoittajat Hanna Sarkkinen (vas.), Mikko Kärnä (kesk.), Mikkel Näkkäläjärvi (sdp), Antti Vesala (kok.), Elina Moisio (vihr.) ja Ville Vähämäki (ps.) pohtivat tarvittavaa politiikka ja lainsäädäntöä suomalaisen työmarkkinatilanteen ja -rakenteiden parantamiseksi. Julkaisemme kirjoitukset kommentteineen noin viikon välein.

Perustuslakiraportti

Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen – kenen pitäisi tulkita perustuslakia ilmestyi perjantaina 14.10. Ajankohtainen ja tärkeä perustuslakipuheenvuoro julkaistaan verkossa kolmessa osassa.

Synkät ajat Suomessa

Ajatuspaja Libera julkaisi Ulpu Iivarin, JuhanaVartiaisen, Tuomas Murajan, Reetta Rädyn, Kim Väisäsen, Lilja Tammisen ja Olli Muuraisen kirjoittaman raportin...

Tervetuloa rautalankatalouden kiehtovaan maailmaan! Liberan syksyn uutuus on oma Rautalankatalous-sarjiksemme, joka seuraa Adam-sankarimme elämänkulkua talouden perusasioiden ja -kysymysten parissa. Rautalankatalous ilmestyy kahden viikon välein.

Ei vielä kommentteja

Vuoden 2008 alkanut finanssikriisi oli maailmanlaajuinen stressitesti, joka säälimättömästi paljasti nykyisen eurojärjestelmän valuviat.Tässä kirjassa joukko taloustieteen asiantuntijoita avaa professori Vesa Kanniaisen johdolla kiihkottomasti ja kansantajuisesti ne rahajärjestelmän rakenteet, joiden keskellä...

Ammattiyhdistysliike on nykymuodossaan jäänne suljetun talouden ajoilta. Työmarkkinoita jäykistämällä ja palkkojen ylihinnoittelulla se ajaa elinkeinoja Suomen ulkopuolelle ja aiheuttaa erityisesti nuorten ja heikosti koulutettujen työttömyyttä. Työehtosopimusten yleissitovuus loukkaa yksilöiden...

Hyvilläkin tarkoitusperillä voi olla katastrofaaliset seuraukset. Hyvinvointivaltion murhenäytelmä -raportti haastaa lukijan pohtimaan, kuinka jalojen pyrkimysten myötä syntynyt järjestelmä on ajamassa itseään konkurssiin. Italia ja Kreikka olivat sotia seuranneina vuosikymmeninä...

Onni karkaa aina käsistä -raportti keskittyy onnellisuuden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, sen arvottamisen ja tutkimisen haasteisiin. Tuloeroiltaan tasa-arvoisempien maiden väitetään olevan myös onnellisempia. Mutta onko näin todellisuudessa? Lisääkö varallisuuden kasvu myös...

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa