Yhdessä yksin? – Together Alone?


Yhdessä yksin? – Together Alone?

Englanniksi pidetty seminaari keskittyi Itämeren turvallisuustilanteeseen ja miten lisääntyneisiin jännitteisiin ja epävarmuuksiin pitäisi suhtautua kansallisella ja alueellisella tasolla. Myös EU:n ja NATO:n rooleja tarkasteltiin nykyhetken valossa.

Venäjä on haastanut Euroopan asemaa miehittämällä Krimin niemimaan ja lietsomalla sotaa Donbasissa. Tätä silmällä pitäen, konferenssi keskittyi EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja Pohjois-Atlantin ylikäytävään yhteistyöhön. Tämän lisäksi tapahtumassa keskusteltiin Suomen ja Ruotsin mahdollisista ja nykyisistä kahdenvälisistä sekä monenkeskeisistä turvallisuusyhteistyösopimuksista.

Ruotsin vastikään käytyjen vaalien, ja vaikeiden hallitusneuvottelujen, takia keskustelu oli hyvin olennaista. Suomessa on eduskuntavaalit huhtikuussa ja eurovaalit toukokuussa. Tapahtuman aito tavoite oli edistää turvallisuuspoliittista keskustelua Suomessa ja Ruotsissa.

Suomi ja Ruotsi kohtaavat lisääntyvässä määrin olevan epävakaan ja ennalta arvaamattoman kansainvälisen toimintaympäristön. NATO-jäsenyyden puttuessa kummatkin maat ovat yhdessä yksin. Tästä huolimatta maat ovat kehittäneet yhteistyösopimukset NATO:n ja monen sen jäsenmaan kanssa sekä myös kahdenkesken. Kun ottaa huomioon nykymaailman menon, on ehdottoman tärkeää miten Suomi ja Ruotsi kehittävät turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

Veronika Víchován puhe Kremlin Watch-ohjelmasta (englanniksi)

Tsekkiläinen European Values-ajatushautomon Kremlin Watch-ohjelma valvoo Venäjän valtion yrityksiä vaikuttaa muiden maiden politiikkaan ja pyrkii estämään sitä. Kyseisen ajatushautomon Veronika Víchová kertoi seminaarimme vieraspuhujana tämän ohjelman tehtävästä ja pyrkimyksistä.

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa