Kilpailun säännöt

Kilpailussa etsitään merkittävää yhteiskunnallista tai taloudellista toimijaa, joka toimisi pelkästään yksityisin varainhankinnan, vapaaehtoistyön, liiketaloudellisen kannattavuuden tai muun julkisesta sektorista riippumattoman rahoituslähteen varassa.

Kilpailun tuomariraadin muodostavat Liberan työntekijät, jotka voivat ottaa halutessaan mukaan myös muita sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Raati selvittää ja tulkitsee parhaansa mukaan, mitkä ehdotetuista toimijoista täyttävät vaatimukset ja valitsee vaatimukset täyttävistä merkittävimmän. Raati käyttää tiedonhankintaan kohtuullisen määrän voimavaroja ja soveltaa tulkinnoissaan kokonaisharkintaa. Raati saattaa esimerkiksi antaa anteeksi vuosikymmeniä sitten saadun vähämerkityksisen yritystuen tai avustuksen, mutta pidättää oikeuden olla tekemättä näin. Myös erioikeudet, kuten suunnatut veronalennukset tai poikkeussääntely saatetaan tulkita julkiseksi tueksi.  

Kilpailun on tarkoitus olla leikkimielinen, eikä tuloksia tule ottaa liian vakavasti.

Ellei ehdotuksia tule, tai ellei yksikään ehdotus täytä raadin mielestä vaatimuksia, kunniakirja myönnetään Ajatuspaja Liberalle. Ajatuspaja Libera edistää vapaata markkinataloutta, vapaata kansalaisyhteiskuntaa, vapaata yrittäjyyttä ja yksilönvapautta – kokonaan yksityisin lahjoitusvaroin.

Kilpailu avataan 4.4.2017 klo 17.00 ja se sulkeutuu 30.6.2017 klo 23.59

Voittaja julkistetaan 14.7.2017 Porin SuomiAreenan yhteydessä ja voittajalle ilmoitetaan sähköpostilla.

Kilpailun ikäraja on 18 vuotta.

KILPAILUSIVULLE

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa