Lausunnot

Toisinaan meiltä pyydetään lausuntoja. Annamme niitä aina ja vain asiantuntemuksemme riittäessä.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa