Om Libera

libera-skydiver-se-04-04

Libera är en självständig och partipolitiskt obunden tankesmedja som stöder och främjar individuell frihet, fritt företagande, fria marknader och ett fritt samhälle. För oss innebär frihet avsaknad av yttre tvång, och är nära kopplat till ansvar.

Vår verksamhet omfattar diverse publikationer på nätet och i tryck, forskning och evenemang, t.ex. för allmänheten öppna debatter om diverse aktuella ämnen, men framförallt vill vi vara en diskussionsöppnare i frågor om frihet, och erbjuda en arena för tankar och handling för alla som är intresserade av ett samhälle där frihet och ansvar möts. Vi publicerar i första hand på finska, men i viss utsträckning även på svenska och engelska. Klicka här för att se vad vi gett ut på svenska. Varje år väljer Libera ett årstema som vi arbetar med. Detta år är vårt årstemat utbildning och forskning, förra året arbetade vi med Sann jämlikhet.

Libera är en allmännyttig och operativ stiftelse med fullständigt privat finansiering. Våra donatorer är till största del privatpersoner och privata stiftelser. Vi tar inte emot offentlig finansiering och utför inte konsultuppdrag. En stor del av vårt arbete sker på frivilligbasis. Libera grundades år 2011 av Gustav von Hertzen och Petri Kajander. Vänligen kontakta operativ chef Lasse Pipinen +358 50 3411611 eller lasse.pipinen (at) libera. fi för mer information om hur du kan stöda vår verksamhet.

Internationella samarbetsvärksamheter

page-modules.php