Nätverk

Foto BerglundTom Berglund

Tom Berglund är professor i tillämpad mikroekonomi och företagsteori vid Hanken Svenska handelshögskolan. Berglund är direktör för Hankens Corporate Governance–center, sitter i styrelsen för Nordic Corporate Governance Network och är medlem i European Shadow Financial Regulatory Committee. Berglund har undervisat internationellt och verkat som Finlands FMs rådgivare. Berglunds forskning har fokuserat på governance, finansieringsnationalekonomi och finansmarknadens reglering, och Berglund har varit en aktiv deltagare i ett flertal internationella seminarier och konferenser.

 

Anne BernerAnne Berner

Anne Berner är styrelseordförande för Vallila Interior Ab. Hon erhöll Veuve Clicquot Business Woman of the Year-priset 2006 valdes till Årets affärsman 2009. Berner styrelseordförande för Föreningen för finskt arbete, Stödstiftelsen för det nya barnsjukhuset samt Stödföreningen för det nya barnsjukhuset 2017. Hon är även styrelsemedlem i Soprano Abp och Kährs Abp. Berner är ekonomie magister från Hanken Svenska handeshögskolan. Hon satt i Liberas styrelse 2012 till 2015, och som ordförande 2013 till 2015. 2015 valdes Berner in i riksdagen som obunden kandidat för Finlands Center, och är för tillfället trafik- och kommunikationsminister i Juha Sipiläs regering.

 

anne-320Anne Brunila

ED Anne Brunila är professor of practice vid Hanken Svenska handelshögskolan. Hon är styrelsemedlem i Sampo Abp, Kone Abp, Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets Delegation EVA, vice-styrelseordförande för Stiftelsen för Aalto-högskolan samt styrelseordförande för Internationella handelskammarens avdelning i Finland. Brunila har tidigare verkat som ansvarig direktör för samhällsrelationer, hållbar utveckling och strategi hos Fortum Ab, VD för Skogsindustrin, överdirektör vid finansministeriet samt innehaft expert- och ledningsuppdrag vid Europeiska kommissionen och Finlands Bank. Brunila har varit verksam i Liberas nätverk sedan mars 2014 och satt i Libera styrelse 2013-2014.

 

anders_ekholmAnders Ekholm

ED Anders Ekholm är Alfred Bergs placeringschef för Finland vid Alfred Berg och Liberas f.d. forskningsdirektör (2014-2015). Han är docent i finansiering och har mer än tio års praktisk erfarenhet av finansbranschen. Bl.a. Wall Street Journal samt Financial Times har skrivit om Ekholm forskning. Ekholm har skrivit Marknadsekonomins ABC som Libera gav ut i mars 2015.

 

 

 

TimEvans-220x300Tim Evans

Doktor Tim Evans är verksamhetsledare för Cobden Centre i Storbritannien. Han är även ordförande för Economic Policy Centre och Global Health Futures Ltd., samt är Senior Fellow vid Adam Smith Institute i London.

 

 

harisalo_hiresRisto Harisalo

Risto Harisalo är professor i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet. Harisalo är ledande expert i Finland på klassisk liberalism. Han har skrivit flera verk om temat, även tillsammans med Ensio Miettinen. Professor Harisalo bloggar regelbundet för Libera.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVesa Kanniainen

Vesa Kanniainen är professor i nationalekonomi vid Helsingfors universitet. Han har tjänstgjort som gästföreläsande biträdande professor vid Brown University och Washington State University 1977-1979. Under den längsta tiden av sin arbetskarriär har han tjänstgjort vid Helsingfors universitet och forskat i offentlig ekonomi, företagsfinansiering och entreprenörskap. Hans senaste forskningsområden har varit etik och ekonomi. Professor Kanniainen har skrivit ett flertal bloggar för Libera, samt förordet till Liberas rapport ”Julkisen vallan käyttäjät – Opas julkisen valinnan teoriaan”. Rapporten gavs ut i september 2013 och behandlar public choice-teori och offentligt beslutsfattande och maktbruk.

paul_lillrankPaul Lillrank

Paul Lillrank är professor i industriell ekonomi vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet. Han har tjänstgjort som gästföreläsande professor i Japan, Frankrike och Indien och lett internationella forskningsprojekt. Lillranks kolumner publiceras regelbundet i finländska medier.

 

saku_mantereSaku Mantere

Saku Mantere professor vid kanadensiska McGill University, och har tidigare varit professor i företagsledning vid Hanken Svenska handelshögskolam samt prefekt för Hankens institution för företagsledning och organisation. Mantere har suttit i styrelsen för Aalto-universitetet samt varit styrelesordförande för Konstuniversitetet. Mantere är en internationallt erkänd forskare i organisationsteori och strategiskt ledarska, vars arbete har publicerats i diverse ledande journaler. Han innehar ett antal internationella vetenskapliga förtroendeuppdrag. Mantere satt i Libera styrelse 2013-2014.

 

Jalo PaananenJalo Paananen

Jalo Paananen blev företagare redan när han var 25 år och han har verkat som företagare i över 45 år. Bland hans internationellt kända företag finns bl.a. Peikko Group Oy och Eimo Oyj. Paananen tjänstgjorde under 1990-talet även som vice styrelseordförande för Industrins centralförbund och Teknologiindustrin samt som ordförande för dessa organisationers SM-delegationer. Paananen har tillsammans med Gustav von Hertzen och Seppo Riski för Libera skrivit den i juni 2013 utkomna rapporten Umpikujassa? – Aika on ajamassa ammattiyhdistysliikkeen ohitse, som diskuterar fackföreningens roll i dagens Finland och huruvida tiden gått facket förbi.

 

palmer_highres-e1368616642894-1024x1024Tom G. Palmer

Doktor Tom Palmer är direktör för internationella program vid Atlas Economics Research Foundation. Han är även Senior Fellow vid och styrelsemedlem i Cato University. Libera gav år 2011 ut den finska översättningen av Palmers (red.) verk The Morality of Capitalism.

 

 

 

Markku PohjolaMarkku Pohjola

Markku Pohjola är ett styrelseproffs med bakgrund i olika roller i såväl företag, föreningar, välgörenhetsorganisationer som styrelser för den tredje sektorn. För tillfället är han bl.a. styrelseordförande för Tieto Oyj. Pohjola har tidigare gjort en lång karriär vid affärsbanksektionen hos Nordea och dess föregångare sedan början 1970-talet.

 

 

reed-l-hires-e1368616923295Lawrence W. Reed

Lawrence W. Reed är verksamhetsledare för Foundation for Economic Education i USA och tidigare verksamhetsledare för Mackinac Center for Public Policy i USA

 

 

 

Olli RiikkalaOlli Riikkala

Olli Riikkala är styrelseordförande för Helvar Merca Ab, Comptel Abp och Oriola-KD Abp samt vice styrelseordförande för Tieto Abp. Han är även styrelsemedlem i Instrumentariums vetenskapsstiftelse. Riikkala var Senior Advisor för GE Healthcare Information Technologies under åren 2004-2006 och VD för EMEA-området åren 2002-2004.

 

 

NimaNima Sanandaji

Kurdisk-svenska Nima Sanandaji har gett ut ett flertal böcker om diverse samhälleliga ämnen och är en aktiv och välkänd skribent och debattör både i Sverige och internationellt. Sanandaji har för Libera skrivit rapporten The Swedish Model Reassessed – Affluence Despite the Welfare State  (2011) och i samarbete med Libera i juni 2013 gett ut analysen The Equality Dilemma – The Lack of Female Entrepreneurship in Nordic Welfare States. Sanandaji är doktor i polymerteknik från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

virenMatti Viren

Matti Viren är professor i ekonomi vid Åbo Universitet. Han har tidigare varit forskningsdirektör vid Finlands Bank, forksningsdirektör vid VATT samt forskare vid Etla. Mellan 2001 och 2003 fungerade hand som rådgivare (pre-accession advisor) för polska finansministeriet. Viren har examen från Helsingfors universitets samt University of Chicago. Han är medlem av den Finska vetenskapsakademin och skriver regelbundet i Liberas blogg.

Internationella samarbetspartner

adam-smith-uusi-150x150
atlas-uusi-150x150
Cato-uusi-150x150
centreforcivlisocity-new-uusi-150x150

 

 

 

fee-uusi2-150x150
fraser-uusi-150x150
iea-uusi-150x150
IREF-uusi-150x150

 

 

 

LFMI-uusi-150x150
Logo_Liberales_Institut-uusi-150x150
mannkal-logo-uusi-150x150
MEI-uusi-150x150

 

 

 

stockholm-uusi-150x150
students-for-liberty-uusi1-150x150 Timbro-uusi-150x150


Liberas styrelse

Liberas byrå