Styrelse

LepomakiElina Lepomäki, ordförande

Elina Lepomäki är Samlingspartiets riksdagsledamot och Liberas f.d. forskningsdirektör. Hon har 11 års arbetserfarenhet från finansbranschen i Norden och London. Under de senaste åren har Lepomäki fungerat som angel investor, styrelsemedlem och rådgivare för finländska tillväxtföretag. Lepomäki är diplomingenjör och ekonomie magister och har avlagt doktorandstudier i tillämpad matematik och systemanalys. Lepomäki har suttit i Liberas styrelse sedan 2014 och är Liberas styrelseordförande sedan 2015.

 

paul_lillrankPaul Lillrank

Paul Lillrank är professor i industriell ekonomi vid Aalto-universitetets institution för produktionsekonomi. Han har varit gästande professor i Japan, Frankrike och Indien samt lett internationella forskningsprojekt. Lillrank är en flitig samhällsdebattör, och var en skribenterna i Liberas Grundkonto-rapport. Lillrank har verkat i Liberas nätverk i flera år och suttit i Liberas styrelse sedan 2014.

 

Henrikki%20Tikkanen copy

Henrikki Tikkanen

ED Henrikki Tikkanen är professor i ekonomi vid Aalto-universitetet och handelshögskolan vid Stocksholms universitet. Tidigare har Tikkanen varit professor vid Tekniska högskolans institution för produktionsekonomi (2001- 2004) samt vid Uleåborgs universitet (1997 – 2001). Tikkanen har varit gästande professor vid Asian Institute of Technology i Bangkok 2013-2014 samt ESCP Europe i Paris 2007-2008. Hans expertområden är främst strategiskt ledarskap och marknadsföring, samt affärsmodeller och affärsområdesutveckling. Tikkanen har sedan 90-talet suttit i styrelser, förvaltningsråd och övriga expertorgan för ett antal styrelser och andra organisationer. Tikkanen har suttit i Liberas styrelse sedan 2014.

 

walhroosBjörn Wahlroos, vice-ordförande

ED Björn Wahlroos är styrelseordförande för bankerna Sampo Abp och Nordea Bank Abp samt skogsbolaget UPM-Kymmene Abp. Han är  styrelsemedlem i Näringslivets Delegation EVA, Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Mannerheim-stiftelsen. Wahlroos är även styrelseordförande för Hanken Svenska handelshögskolan. Wahlroos har skapat en betydande karriär som investeringsbankir och har även innehaft en professur i nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan, samt gästande professurer i nationalekonomi vid Brown University och Northwestern University i USA. Wahlroos första bok Marknader och demokrati publicerades år 2012 och hans andra bok Ekonomins tio mest destruktiva idéer år 2015. Wahlroos har suttit i Liberas styrelse sedan början av år 2013 och är dess vice-ordförande.

Vuoria-2Matti Vuoria

Vice-häradshövding Matti Vuoria styrelsens vice-ordförande i Sampo Abp, styrelsemedlem i Stora Enso Abp och Wärtsilä Abp samt styrelseordförande för Värdepappersmarknadsföreningen. Vuoria var VD för försäkringsbolaget Varma mellan 2004 och 2013 och har även varit styrelseordförande för energibolaget Fortum Abp. Vuoria har suttit i Liberas styrelse sedan 2014.

 

 

 

tatu_yl_nen_copy1

Tatu Ylönen

Teknologie licensiat Tatu Ylönen har grundat, äger och är styrelseordförande samt utvecklingsdirektör för datasäkerhetsbolaget SSH Communications Security Abp. Ylönen har utvecklat det s.k. Secure Shell-dataenkrypteringsprotokollet som är i brett allmänt bruk. Ylönen erhöll år 2000 priset för finskt ingenjörsarbete och har suttit i Libera styrelse sedan 2015.

page.php