Publikationer

Libera publicerar ett varierande sortiment av bloggar, artiklar, samhällskommentarer, rapporter och analyser. Vårt material utkommer i första hand på finska, men delvis även på svenska och engelska. På denna sida har vi samlat det material som utkommit på svenska och engelska. Du hittar samtliga publikationer på våra finskspråkiga hemsidor.

Bloggar

Analyser

Rapporter