Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Libera säätiö

Y-tunnus: 2412900-1

Sepänkatu 9, 00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:

Merja Kuosmanen, assistentti

Sähköposti: merja.kuosmanen @ libera.fi

Puhelin:  045 8500 800

Rekisterin nimi:

Markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Tietoja käytetään Liberan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin ja muihin siihen rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot

Titteli

Yrityksen nimi

Yrityksen yhteystiedot

Tieto markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Liberan toimesta julkisista ja kaupallisista rekistereistä

sekä yritysten puhelinkeskuksista ja internet-sivuilta. Rekisteröidyt voivat ilmoittaa tietojaan rekisteriin myös itse, sekä itse pyytää poistamaan tietonsa.

Tietojen luovutus:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus:

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

page.php