yksilö

“Vapaus puutteesta” on eräs aikamme yleisimmin kuvattuja käsitteitä vapaudesta. Se on kuitenkin valheellista vapautta, jota poliitikot ja sosialistit tarjoavat tuudittaakseen ihmiset hyväksymään menettelytapoja, jotka tuhoavat todellisen vapauden. Vapautta puutteesta...

“Verot”, totesi Oliver Wendell Holmes, Jr., ”on hinta, jonka maksamme sivistyneestä yhteiskunnasta.” Mutta kuten taloustieteilijä Mark Skousen kerran väitti, paljon paremmin voimme perustella väitteen, että verotus on itse asiassa...

Hyvät valtiojohtoiset, Tiedän kyllä. Vastustatte jo nyt kirjettäni. Ette pidä luokittelusta ”valtiojohtoinen”. Ette pidä itseänne valtion palvojina, vaan sen sijaan haluatte vain auttaa ihmisiä, ja valtio toimii vain parhaaksi katsomananne...

Apriorinen totuus on, että jokainen ihminen haluaa korvata epätyydyttävinä pitämänsä asiaintilat ja olosuhteet paremmin tyydyttävillä asioilla. Tämä edellyttää vapautta valita. Jos ihmisellä ei ole vapautta valita, hän ei voi...

Kaikissa vaalikampanjoissa sana ”myötätunto” esiintyy aina sataan kertaan. Suuret valtion ohjelmat toimivat todistuksena myötätunnosta, kun taas valtion varojen leikkaaminen on merkki kylmäsydämisyydestä. Termin puolueellisella käytöllä poliitikot ovat perusteellisesti sumentaneet...

Pääoman kartuttaminen on kaikkien kehittyvien yhteiskuntien elinehto. Erityyppiset valtiokapitalismin muodot ovat historian saatossa osoittaneet kyvyttömyytensä kestävään pääomamuodostukseen. Yhteiskunnan kumulatiivinen pääoman karttuminen edellyttää turvattua yksityistä omistusta ja yrittämisen vapautta.

Yhteiskunnallinen muutos on jatkuvaa. Siihen vaikuttavat voimat ja tekijät muuntuvat ajan tarpeisiin ja keinoihin. Suomeen on vasta rantautumassa think tank –kulttuuri, jota on muualla maailmalla harjoitettu jo yli puoli...

Yksikään henkilö ei ansaitse vapauttaan tai elämäänsä joka ei päivittäin voita niitä uudestaan Johann Wolfgang von Goethe Faust (1832) Muutos on jatkuvaa. Teemme valintoja vain sen perusteella kuin on...

Jos ihmiset olisivat enkeleitä, vapaus olisi taattu ja yhteiskunnalliset ongelmat loistaisivat poissaolollaan. Jos ihmiset olisivat roistoja, vapautta olisi vain pääroistoilla jos heilläkään. Vapaata yhteiskuntaa olisi unelmanakin mahdoton. Todelliset ihmiset...

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa