• Minä ja Leviatan

  altti salomakiLiberan tämän viikon blogissa liberaali yhteiskuntakriitikko ja blogisti Altti Salomäki ja vapauden sietämätön keveys:

  “Täytän tänä vuonna neljäkymmentä. Niin lyhyessä ajassa oppii juuri ja juuri sietämään itseään ja ehtii saada muutaman hienon jutun alulle.

  En alkanut tuntea itseäni sen vanhemmaksi, vaikka tajusin syntymästäni olevan paljon lyhyempi aika toiseen maailmansotaan kuin tähän hetkeen. Sen sijaan ymmärsin historiana pitämäni tapahtuneen oikeasti eilen.

  Olisi hätiköityä olettaa vasta hetken kestäneen rauhankehityksen olevan minkäänlainen tae tulevasta. Luontevampaa olisi olla huolissaan. Matka takaisin pimeyteen on nopeampi kuin nykyisyys valehtelee; ei edes ihmisikä.

  Siksi on tehtävä töitä yhdessä hyvän eteen, sanoo joku, ja minä vastaan ei, vaan erikseen. Nimitäin, mitä pienemmiksi soluiksi aatteiden annetaan pirstoutua ja mitä enemmän yksilöllisiä vapauksia sallitaan, sitä epätodennäköisemmiksi laajamittaiset aseelliset konfliktit käyvät.

  Individualismi ei ole koskaan tehnyt rikosta ihmisyyttä vastaan, aina siihen on vaadittu lippu, jonka alle ovat mahtuneet kaikki samanlaiset ja heidän ylistämänsä aate. Yhteenkuuluvuuden hurmos on peittänyt alleen järkiargumentit ja empiria jäänyt lauman oikeassa olemisen tunteen tallaamaksi, kunnes lopulta jonkun toisen ryhmän kimppuun hyökkääminen on käynyt vääjäämättömäksi, erilaisuuden takia, vaikka samanlaisuutta olisi pitänyt pelätä paljon enemmän.”

  Lue lisää tästä >>


Talouselvytystä ja tukiaisia - Piristettä potilaalle vai yliannostus myrkkyä?

Talouselvytystä_ja_tukiaisia_KansiPessi Marttusen 15.10. julkaistu Libera-analyysi ”Talouselvytystä ja tukiaisia - Piristettä potilaalle vai yliannostus myrkkyä? esittää, että talouden elvytyksestä julkisin varoin on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Poliitikot ovat viime vuosina ajaneet elvyttävää talouspolitiikkaa, eli julkisen sektorin laajoja hankkeita ja yritystukia, joiden odotetaan piristävän taloutta. Elvytystoimia perustellaan  pääosin työpaikkojen luomisella ja taloudellisen kasvun lisäämisellä.

Marttusen analyysi tarkastelee elvytystoimia sekä talousteorian että -tutkimuksen valossa.  Analyysin mukaan suurilla julkisilla investoinneilla voidaan saada aikaan nopeasti näkyvä ja poliittisesti suosittu ”työllistävä vaikutus”, joka on kuitenkin puhdas illuusio.

”Poliitikon silmänkääntötemppuna elvytys on erinomainen vaihtoehto, mutta pitkällä tähtäimellä siitä on taloudelle vain haittaa. Saman työllistävän vaikutuksen saisi laittamalla ihmiset kaivamaan ojaa ja toiset täyttämään sitä perässä.”, Pessi Marttunen tiivistää.

“Elvytyshankkeiden kautta synnytetyt työpaikat eivät usein tuota taloudellista lisäarvoa eivätkä siksi ole kilpailukykyisiä pitkällä aikavälillä. Elvytystoimien kustannukset lankeavat lopulta markkinaehtoisen taloudellisen toiminnan rasitteeksi ja haittaavat näin kilpailukykyisten työpaikkojen syntymistä.”, kommentoi Liberan tutkimusjohtaja Anders Ekholm.

Analyysi tyrmää myös yritystuet. Tutkimusten valossa T&K-tuet eivät ole lisänneet yritysten tuottavuutta. Muut tuet ja työllistämistuet taas ovat vaikuttaneet jopa negatiivisesti työn tuottavuuteen ja Suomen kilpailukykyyn.

”Jos valtio lopettaisi kaikki erimuotoiset yritystuet, yritysten maksama yhteisövero voitaisiin lakkauttaa lähes kokonaan, mikä tekisi Suomesta veroparatiisin yrityksille – ilman, että valtion verotulot pienentyisivät”, Marttunen huomauttaa.

Analyysin mukaan parempi vaihtoehto julkiselle elvytykselle on verotuksen ja sääntelyn keventäminen, jotta kansalaisten taloudellinen toiminta piristyy ja liikkumavara lisääntyy. Se ei ole vain valinnanvapauteen perustuva markkinaehtoinen vaihtoehto, vaan ainoa, joka pitkällä aikavälillä on todistettavasti toiminut.

Lue lisää tästä >>