Yhteystiedot

Sijaitsemme osoitteessa Sepänkatu 9, 00150 Helsinki.

Release the map

Lock the map

Toimisto

Mikko Kiesiläinen

Mikko Kiesiläinen

Toiminnanjohtaja

+358 44 505 1396

Toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen on ekonomisti ja vihreiden kuntapoliitikko Helsingistä. Mikko on aiemmin työskennellyt mm. HYY Yhtymän liiketoimintajohtajana ja konsulttina McKinseyllä. Hänellä maisterin tutkinto London School of Economicsista ja kandidaatin tutkinto Yorkin yliopistosta.

Lasse Pipinen

Lasse Pipinen

Operatiivinen johtaja

+358 50 341 1611

Operatiivinen johtaja Lasse Pipinen on tehnyt, suunnitellut ja johtanut viestintää Suomessa ja Saksassa mm. vastaten Helsingin kaupungin viestinnästä saksankielisessä Euroopassa. Viestinnän konsulttina viestinnän strategisen ja liiketaloudellisen roolin korostaminen ovat olleet pääosassa.

Hallitus

Elina Lepomäki

Elina Lepomäki

Hallituksen puheenjohtaja

Elina Lepomäki on kansanedustaja ja Liberan hallituksen puheenjohtaja. Hän on työskennellyt aikaisemmin 11 vuotta rahoitusalalla eri Pohjoismaissa ja Lontoossa. Lepomäki on tietotekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteestä.

Björn Wahlroos

Björn Wahlroos

Hallituksen varapuheenjohtaja

KTT Björn Wahlroos on Liberan hallituksen varapuheenjohtaja. Wahlroos on Sampo Oyj:n, Nordea Bank Abp:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja Hanken Svenska handelshögskolanin hallitusten puheenjohtaja, sekä Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n ja Mannerheim-Säätiön hallitusten jäsen.

Toomas Ilves

Toomas Ilves

Hallituksen jäsen

Toomas Hendrik Ilves työskentelee tällä hetkellä Stanfordin yliopiston vierailevana tutkijana. Ilves oli Viron presidentti vuosina 2006-2016. Sitä ennen Ilves on toiminut Viron ulkoministerinä vuosina 1996-1998 ja kansanedustajana 1999-2002. Vuonna 2004 hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Ilves on tunnettu digitalisaation edistäjä ja kansainvälisten turvallisuuskysymysten asiantuntija.

Paul Lillrank

Paul Lillrank

Hallituksen jäsen

Paul Lillrank on toiminut Teollisuustalouden, erityisesti laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto yliopisto) vuodesta 1994 alkaen. Hän on toiminut Tuotantotalouden osaston johtajana ja sekä TKK:n MBA-ohjelman akateemisena dekaanina. Lillrank on tutkinut laatua ja tuottavuutta palvelualoilla, kuten lentoliikenne, matkailu ja vähittäiskauppa ja terveydenhuolto. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja, kuten Continuous Improvement, Laatuajattelu, ja Keskeneräinen potilas, sekä lukuisia tieteellisiä artikkeleita laadusta ja palvelutuotannosta. Lillrank on myös Liberan Perustili-raportin yksi kirjoittajista.

Kristina Pentti

Kristina Pentti

Hallituksen jäsen

Yrittäjä Kristina Pentti on toiminut Libera-säätiön toiminnanjohtajana vuosina 2013-2015. Ennen tätä hän on työskennellyt laajasti varainhankinnan parissa eri yleishyödyllisissä järjestöissä. Pentti istuu Lemminkäinen Oyj:n, presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiative CMI:n sekä eri säätiöiden hallituksissa. Hän on koulutukseltaan KTM Hankenilta sekä VTK Helsingin yliopistosta.

Henrikki Tikkanen

Henrikki Tikkanen

Hallituksen jäsen

KTT Henrikki Tikkanen on liiketaloustieteen professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Helsingin kauppakorkeakoulussa professorina vuodesta 2004) ja Tukholman yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2013. Aiemmin hän toimi professorina Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolla (2001-3004) ja Oulun yliopistossa (1997-2001). Vierailevana professorina Tikkanen on toiminut Asian Institute of Technologyssä Bangkokissa 2013-2014 ja ESCP Europessa Pariisissa 2007-2008. Hänen asiantuntemuksen alueitaan ovat erityisesti strateginen johtaminen ja markkinointi sekä liiketoimintamallit ja toimialaevoluutio. Hän on toiminut jäsenenä lukuisten yritysten ja muiden organisaatioiden hallituksissa, neuvottelukunnissa ja muissa asiantuntijaelimissä 90-luvun puolestavälistä saakka. Tikkanen valittiin Liberan hallitukseen 2015.

Matti Vuoria

Matti Vuoria

Hallituksen jäsen

Varatuomari Matti Vuoria on Sampo Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Stora Enso Oyj:n hallituksen jäsen, Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsen sekä Arvopaperomarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Vuoria toimi Varman toimitusjohtajana vuodesta 2004 vuoteen 2013, ja on myös toiminut Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Vuoria valittiin Liberan hallitukseen 2014.

Liberan verkosto

Heikki Pursiainen

Heikki Pursiainen

Liberan verkoston jäsen

VTT Heikki Pursiainen on MustRead -mediapalvelun sisältöjohtaja. Pursiainen on työskennellyt Liberan toiminnanjohtajana sekä Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATT:issa, jossa on toiminut julkisten palvelujen ja kilpailututkimuksen parissa erikoistutkijana. Ennen tätä Heikki on toiminut erikoistutkijana Turun yliopiston Julkisen valinnan teorian huippuyksikössä sekä Kilpailuvirastossa. Lisäksi Heikki on ollut vuodesta 2007 osakkaana Sigma-Hat Economics -nimisessä taloustieteellistä konsultointia harjoittavassa yrityksessä.

Tom Berglund

Tom Berglund

Liberan verkoston jäsen

Tom Berglund on Hanken Svenska handelshögskolanin sovelletun mikrotaloustieteen ja yritysteorian professori. Berglund on Hankenin Corporate Governance –keskuksen johtaja, istuu Nordic Corporate Governance Networkin hallituksessa ja on European Shadow Financial Regulatory Committeen jäsen. Berglund on opettanut laajalti kansainvälisesti, ja on myös toiminut Suomen VMn neuvonantajana. Berglundin tutkimus on keskittynyt hallintoon, rahoituksen kansantaloustieteeseen ja finanssimarkkinoiden sääntelyyn, ja hän on aktiivisesti ottanut osaa useaan kansainväliseen seminaariin ja konferenssiin.

Anne Berner

Anne Berner

Liberan verkoston jäsen

Anne Berner on Vallila Interior Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän sai Veuve Clicquotin Business Woman of the Year -palkinnon vuonna 2006 ja hänet valittiin vuonna 2009 Vuoden Liikemieheksi. Berner on Suomalaisen Työn Liiton hallituksen puheenjohtaja ja Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki ja Uusi Lastensairaala Tukiyhdistys 2017 ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös hallituksen jäsen Soprano Oyj:ssä ja Kährs PLC’ssä. Bernerillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Hankenista. Berner istui Liberan hallituksessa vuodesta 2012 vuoteen 2015, ja toimi säätiön puheenjohtajana vuosina 2013-2015. Berner valittiin 2015 eduskuntaan sitoutumattomana Suomen Keskustan listalta ja on Juha Sipilän hallituksen liikenne- ja viestintäministeri.

Anne Brunila

Anne Brunila

Liberan verkoston jäsen

Hanken Svenska handelshögskolanin Professor of Practice, KTT Anne Brunila on toiminut Fortum Oyj:n yhteiskuntasuhteista, kestävästä kehityksestä ja strategiasta vastaavana johtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä marraskuuhun 2012 asti. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Metsäteollisuuden toimitusjohtajana, valtiovarainministeriön ylijohtajana sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä Euroopan komissiossa ja Suomen Pankissa. Brunila on Sampo Oyj:n, Kone Oyj:n, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n hallitusten jäsen, Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja sekä Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston hallituksen puheenjohtaja. Brunila istui Liberan hallituksessa 2013-2014.

Jorma Eloranta

Jorma Eloranta

Liberan verkoston jäsen

Jorma Eloranta on  vuorineuvos ja yritysjohtaja, joka on toiminut eri yritysten hallitusten puheenjohtajana jatkuvasti vuodesta 1978 ja toimitusjohtajana 28 vuotta, josta 18 vuotta kahden pörssiyhtiön toimitusjohtajana, viimeksi Metson (nykyisin Metso+Valmet) toimitusjohtajana. Nykyään hän on mm. Nesteen, Uponorin, Suomisen ja Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n puheenjohtaja ja Cargotecin hallituksen jäsen. Eloranta toimii Liberan verkostossa vuodesta 2015 lähtien.

Dr. Tim Evans

Dr. Tim Evans

Liberan verkoston jäsen

Tohtori Tim Evans on isobritannialaisen Cobden Centren toiminnanjohtaja. Hän on myös Economic Policy Centren (UK) ja Global Health Futures Ltd:n puheenjohtaja. Evans on Senior Fellow Lontoon Adam Smith Institutessa.

Risto Harisalo

Risto Harisalo

Liberan verkoston jäsen

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori. Harisalo on johtava klassisen liberalismin asiantuntija Suomessa. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia, myös yhdessä Ensio Miettisen kanssa.

Saku Mantere

Saku Mantere

Liberan verkoston jäsen

Saku Mantere on kanadalaisen McGill-yliopiston professori, ja on aikaisemmin toiminut Hanken Svenska handelshögskolanin johtamisen professorina ja johtamisen laitoksen esimiehenä. Mantere on istunut Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksessa ja toiminut Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja. Mantere on kansainvälisesti tunnettu organisaatioteorian ja strategisen johtamisen tutkija, jonka töitä on julkaistu alan johtavissa aikakausjulkaisuissa. Hänellä on useita kansainvälisiä tieteellisiä luottamustehtäviä. Mantere istui Liberan hallituksessa vuosina 2013-2014.

Jalo Paananen

Jalo Paananen

Liberan verkoston jäsen

Jalo Paananen on toiminut yrittäjänä yli 45 vuoden ajan. Hänen tunnetuimpia yrityksiään ovat mm. Peikko Group Oy ja Eimo Oyj. Hän toimi 1990-luvulla Teollisuuden Keskusliiton sekä Teknologiateollisuuden hallitusten varapuheenjohtajana sekä kyseisten järjestöjen pk-valtuuskuntien puheenjohtajana. Paananen kirjoitti Gustav von Hertzenin ja Seppo Riskin kanssa Liberalle 2013 ilmestyneen Umpikujassa? – Aika on ajamassa ammattiyhdistysliikkeen ohitse -raportin.

Tom G. Palmer

Tom G. Palmer

Liberan verkoston jäsen

Tohtori Tom Palmer on Atlas Economics Research Foundationin kansainvälisten ohjelmien johtaja. Hän on myös Senior Fellow ja hallituksen jäsen Cato Universityssä. Vuonna 2012 Libera julkaisi suomennoksen Palmerin toimittamasta The Morality of Capitalism -kirjasta nimikkeellä Kapitalismin moraali.

Markku Pohjola

Markku Pohjola

Liberan verkoston jäsen

Markku Pohjola on hallitusammattilainen, joka on toiminut useissa rooleissa sekä yrityksissä, yhdistyksissä, hyväntekeväisyysjärjestöissä että kolmannen sektorin hallituksissa. Tällä hetkellä hän on mm. hallituksen puheenjohtaja Tieto Oyj:ssä. Aikaisemmin Pohjola on tehnyt pitkä uran liikepankkipuolella Nordeassa ja sen edeltäjissä 1970-luvun alusta lähtien.

Lawrence W. Reed

Lawrence W. Reed

Liberan verkoston jäsen

Lawrence W. Reed on yhdysvaltalaisen Foundation for Economic Educationin toiminnnanjohtaja ja yhdysvaltalaisen Mackinac Center for Public Policyn entinen toiminnanjohtaja.

Olli Riikala

Olli Riikala

Liberan verkoston jäsen

Olli Riikkala on hallituksen puheenjohtaja Helvar Merca Oy:ssä, Comptel Oyj:ssä ja Oriola-KD Oyj:ssä ja hallituksen varapuheenjohtaja Tieto Oyj:ssä. Hän on myös hallituksen jäsen Instrumentariumin tiedesäätiössä. Riikkala on toiminut Senior Advisor -roolissa GE Healthcare Information Technologies yrityksessä vuosina 2004-2006 ja EMEA-alueen toimitusjohtajana vuosina 2002-2004.

Nima Sanandaji

Nima Sanandaji

Liberan verkoston jäsen

Nima Sanandaji on kurditaustainen ruotsalaistutkija, joka on julkaissut lukuisia kirjoja eri yhteiskunnallisista aiheista. Sanandaji on tunnettu kirjailija ja ja väittelijä niin kotimaassaan kuin kansainvälisesti. Hän on kirjoittanut Liberalle 2012 ilmestyneen The Swedish Model Reassessed – Affluence Despite the Welfare State -raportin ja yhteistyössä Liberan kanssa 2013 ilmestyneen analyysin The Equality Dilemma – The Lack of Female Entrepreneurship in Nordic Welfare States. Sanandaji on polymeeritekniikan tohtori Tukholman Kungliga Tekniska högskolanista.

Matti Virén

Matti Virén

Liberan verkoston jäsen

Matti Viren on taloustieteen professori Turun yliopistossa. Aiemmin hän toiminut tutkimusjohtajana Suomen Pankissa, tutkimusjohtajana VATT:ssa ja tutkijana Etlassa. Vuosina 2001-2003 hän toimi neuvonantajana (pre-accession advisor) Puolan valtionvarainministeriössä. Opintonsa hän suorittanut Helsingin ja Chicagon yliopistoissa. Hän on Suomalaisen tiedeakatamian jäsen.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa