Blogit

Paluu kansalaisyhteiskuntaan

Yksikään henkilö ei ansaitse vapauttaan tai elämäänsä
joka ei päivittäin voita niitä uudestaan

Johann Wolfgang von Goethe
Faust (1832)
Muutos on jatkuvaa. Teemme valintoja vain sen perusteella kuin on olemassa vaihtoehtoja. Rajaamme mahdollisuuksia, jos emme ole avoimia uusille tai erilaisille ajatuksille ja näkemyksille.

Einstein totesi aikanaan, että on typerää toistaa samaa kuviota ja odottaa eri lopputulosta. Olemme tällä hetkellä murroskohdassa. Vanhat tavat toimia eivät tuo haluttuja tuloksia. Yhden totuuden aika on mennyttä. Tarvitaan erilaista otetta.

Kyseenalaistaminen on alku uudelle. Toisinaan vaaditaan hyvinkin merkittävää uudelleenarviointia, jotta on mahdollista mennä eteenpäin. Perusarvojen ja näkemyksien tarve on suurin juuri taitekohdissa. On tarvetta varmistaa, että valittu suunta ja toimenpiteet ovat oikeita. Ilman kompassia ja näkemystä ei voi suunnistaa.

Uuden ajan vaikuttaja

Libera on avaus uudelle. Sen tarkoituksena on toimia unilukkarina, ideoijana, omanatuntona, kyseenalaistajana ja uuden luojana. Perusasiat eivät muutu ajan myötä. Niistä täytyy kuitenkin jatkuvasti puhua ja ne vaativat harkintaa ja punnitsemista. Mikä on tärkeää? Mitkä ovat perustavanlaatuisia asioita ja minkä varaan rakennamme tulevaisuuden?

Libera ei ole arvovapaa toimija. Sen lähtökohtana on yksilönvapauden edistäminen ja tukeminen, sillä ilman yksilöitä ei ole mitään muutakaan. Vahvat ja vastuulliset yksilöt rakentavat yhteisön. Yksilöiden vapaus ja oikeus vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, vaihdantaan ja itsensä toteuttamiseen ovat elämän perusedellytys. Ellei meille suoda mahdollisuutta omien kykyjen ja taitojen käyttämiseen ja subjektiivisen onnen löytämiseen, niin voimmeko elää onnellisesti?

Inhimillisen elämän perusedellytykset

Yksilöiden tasa-arvo lain edessä ja yksityisten omistusoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat ihmisarvoisen elämän perusteisiin. Liberan tarkoituksena on tukea ja edistää rauhanomaista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta sekä muistuttaa tähän liittyvistä velvollisuuksista ja vastuista. Vapaus ei ole ilmaista eikä se ole itsestään selvää. Sitä tulee ylläpitää joka päivä tai vaihtoehtona on sen jatkuva tai jopa yllättävä menetys.

Hyvät aikeet eivät takaa hyvää lopputulosta. Ihmisluonnon heikkoudet ajavat helppoihin ratkaisuihin. Pakottaminen on osoitus heikkoudesta ja ihmisyyden tappiosta. Maalaisjärki ja moraalinen toiminta vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja vahvistusta. Harva uskaltaa puhua tai toimia rohkeasti, kun on sen aika. On helpompaa mennä joukon mukana tai pysyä hiljaa.

Liberan tehtävänä on tuoda esiin ja muistuttaa asioista, jotka eivät välttämättä ole suosittuja tai hauskoja, mutta ovat sitäkin merkityksellisempiä ja relevantteja.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Tietoa kirjoittajasta

Petri Kajander

Petri Kajander on Liberan perustaja ja Mont Pelerin Societyn jäsen. Kajander on toiminut yrittäjänä ja liike-elämän palveluksessa yli 15 vuotta kotimaassa ja ulkomailla. Hän toimii vuokrajohtajana Credentum Oy:ssä.

single.php