Liberatube - veroprosessissa mukana olevat ovat kiinnostuneita jälkivalvonnasta

Videolla verohalinnon veroyliasiamies Timo Räbinä kommentoi Ajatuspaja Liberan perustuslakiraporttia ja avaa oman tunnelmansa raportin julkaisutilaisuudesta.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa