Blogit

Hiljainen #allmalepanel-vallankumous

Hiljainen #allmalepanel-vallankumous

Björn Wahlroosin viime viikolla julkaisema Hiljainen vallankumous-pamfletti sai myrskyisän vastaanoton. Suomen Kuvalehden Salla Vuorikoski otsikoi kolumninsa aiheesta “Väistykää kaiken maailman dosentit, täältä tulee Nalle” ja Helsingin Sanomien Yrjö Rautio ihmetteli kuinka “rahavuori häikäisee niin monet näkemään kultaa siinäkin, missä on pelkkä roskaa”. Myös perustuslakiasiantuntijat liittyivät henkilöön käyviin hyökkäyksiin: “Oligarkki Wahlroos vahvaksi presidentiksi 2024?” kysyi valtio-oikeuden professori Martin Scheinin kirjoituksessaan.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt mitä Wahlroos oikeasti kirjoitti vallankumouksesta, joka perusoikeusuudistuksen myötä on tapahtunut. Ja vallankumous tosiaan on tapahtunut: aiemmin eduskunnalle kuulunut valta päättää Suomen perustuslaista on annettu kuuden miehen all male-paneelille.

Suomen ensimmäisen perustuslain kansalaisille antamat oikeudet antoivat pääasiassa suojaa valtiovallalta. Nämä oikeudet olivat selkeitä: yhdenvertaisuus lain edessä, sananvapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus ja niin edelleen. Selkeydestään huolimatta näidenkin perusoikeuksien tulkintaan liittyy huomattavaa harkintaa. Toteutuuko uskonnonvapaus Suomessa kun, meillä on valtionkirkko? Missä menee sananvapauden ja vihapuheen raja?

Perusoikeusuudistuksen myötä näiden suhteellisen selkeiden suojaa tuovien oikeuksien rinnalle tuotiin niin sanotut taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet eli oikeus työhön, toimeentuloon ja koulutukseen.

Perustuslain muuttaminen on tehty tarkoituksella vaikeaksi, jotta sitä ei muutettaisi hetken mielijohteesta. Suomessa se vaatii kahden perättäisen eduskunnan ja kahden kolmasosan määräenemmistön hyväksynnän. Myös näiden uusien perusoikeuksien tuominen perustuslain piiriin edellytti tämän raskaan ja aikaa vievän prosessin.

Perusoikeusuudistuksen esitykseen kirjattiin kannanotto että nämä lähtökohtaisestikin epäselvät oikeudet ovat kirjoitettu “joustavasti”, jotta perustuslakivaliokunta voi antaa niille ajanmukaisen sisällön. Tämä tarkoittaa, että perustuslain sisältöä voidaan muuttaa perustuslakivaliokunnan päätöksellä. Se, mikä ennen vaati kahden perättäisen eduskunnan ja määräenemmistön hyväksynnän, vaatiikin vain yhdeksän perustuslakivaliokunnan jäsenen hyväksynnän.

Samanaikaisesti perustuslakivaliokunnan oma toimintakyky on heikentynyt. Ylityöllistetty perustuslakivaliokunta ei houkuttele kokeneimpia ja osaavimpia kansanedustajia, joilla olisi kykyä haastaa perusoikeusasiantuntijoiden näkemyksiä. Näin ollen valiokunta omaksuu lähestulkoon suoraan kuultavana olevien asiantuntijoiden näkemykset. Perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden ytimen muodostaa kuuden miesprofessorin all male-paneeli.  

Vallankumouksella yleensä tarkoitetaan dramaattista vallansiirtoa, jossa syrjäytetään vanha instituutio. Suomen perustuslain muuttamiseen tarvittavan vallan siirtyminen eduskunnan määräenemmistöltä kuuden miehen asiantuntijapaneelille täyttää mielestäni hiljaisen vallankumouksen tunnusmerkit.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

6 kommenttia artikkeliin Hiljainen #allmalepanel-vallankumous

 1. Pekka Pakollinen sanoo:

  Miksi tähän piti runnoa toi sukupuolinäkökulma joka on muuten täysin irrelevantti? Valiokunnan kokoonpano voi muuttua eikä nykyisellä sukupuolijakaumalla ole hirveästi tekemistä tämän kanssa. Olisin myös toivonut, että Libera olisi voinut pidättäytyä tästä #tasa-arvo hulluudesta (”jokaisessa paneelissa ja yhtiössä pitää olla sukupuolten tasa-arvo ja kaikki muut tasa-arvot myös”) mutta ilmeisesti tämä on nyt tää uusi taso

 2. Huomasin 2004 suorittaessani siviilipalvelustani, että siviilipalvelusmiesten terveystiedot luovutetaan lupaa kysymättä Siviilipalvelukeskuksesta Suomen Puolustusvoimille. Valitin tästä perustuslain vastaisesta toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka 2005 loppukeväästä ratkaisi asian edukseni. Erikoista asiassa oli se, että:

  1) Eduskunnan oikeusasiamies kehotti muuttamaan lakia, ei käytäntöä
  2) Hallitus antoi seuraavalla viikolla asetuksen (!), jolla se ”laillisti” vallitsevan laittoman, perustuslakia rikkovan, käytännön myös taannehtivasti (!)
  3) Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa, kun Aseistakieltäytyjäliitto sille asiasta yritti tehdä rikosilmoitusta pitkään jatkuneesta laittomasta toiminnasta.

  Haluan tässä korostaa, että tapaus ei (ainakaan enää) edusta arvojani, mutta tuon sen esiin esimerkkinä Suomen perustuslain käsittelyn puutteista.

 3. Ja onnea muuten uuteen hommaan! Olin itsekin virheissä pitkään, mutta lähdin sieltä koska vihreät ovat käsitykseni mukaan kaikkea muuta liberaali puolue. Yhtä tiukkoja säätelyvaatimuksia, vähemmistön ehdoin, ihmisten ja yritysten elämään ovat historiassa vaatineet ja asettaneet vain kommunistit, sosialistit ja fasistit, mitä vihreät. Esimerkkinä kannattaa lukea entisen liberaalin Osmo Soininvaaran rakentamisen rajoittamista koskevat blogitekstit. Näin se Wahlroosin sosialialisti-liberalisti-sosialisti-rinki sulkeutuu.

 4. Kuhnuri sanoo:

  Teollisuusliiton hyväksymässä työehtosopimuksessa on mielestäni perustuslakia loukkaava kohta.

  ”Edellytyksenä paikalliselle sopimukselle on, että yrityksessä on luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole eli palkoista ei voida sopia työpaikalla, mennään perälaudan mukaan”.

  Luottamusmiehen valintaan voivat osallistua vain kyseisen AY-liikkeen jasenet. Tuohan tarkoittaa sitä, että jos yrityksen työntekijät haluavat sopia paikallisesti, niin heidän on liityttävä teollisuusliiton jäseneksi ja valittava luottamusmies. Tuo edellinen loukkaa järjestymisvapautta, joka on yksi perustuslaissa määritellyistä oikeuksista. Suomessa on muutenkin Euroopan jäykimmät työmarkkinat, joten kyllä perustuslakivaliokunta saisi puuttua noihin rikkeisiin.

 5. Ulf Fallenius sanoo:

  Kipeä totuus on silti se että perustuslaki täysi pistää täysin uuteen uskoon, jarruttaa nykymuodossa meidän taloutta pahasti.

 6. Ulf Fallenius sanoo:

  piti olla täytyy pistää valitan

Tietoa kirjoittajasta

Kiesiläinen Mikko

Mikko Kiesiläinen

Mikko Kiesiläinen is an economist at EK – Confederation of Finnish Industries. He has previously worked as the Director of HYY Group and as a consultant for McKinsey. He has a Master's degree from the London School of Economics, and a Bachelor's degree from the University of York. Mikko was the CEO of Libera Foundation in 2018-2019.

single.php