Blogit

Varustelekan hakemus oluen etämyyntiin on hylätty ilman lakiin perustuvaa syytä

Varustelekan hakemus oluen etämyyntiin on hylätty ilman lakiin perustuvaa syytä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kieltää oluen etämyynti ei perustu lakiin ja rikkoo perustuslaissa säädettyä elinkeinovapautta.

Varusteleka-niminen verkkokauppa haki vuonna 2016 etämyyntilupaa pienpanimo-olueille. Yhtiön mukaan ”olutvalikoima on suomalaiselle kuluttajalle nykyäänkin hyvä, jos käy pääkaupunkiseudun isoissa marketeissa, mutta heikkenee, mitä pienempään kauppaan mennään.”

”Varustelekan tarkoitus oli saada laajempi valikoima kotimaisia pienpanimo-oluita useamman kuluttajan saataville. Ratkaisu olisi ollut hankkia keskitetysti helkkarin paljon hyvää kaljaa Varustelekaan, josta sitä sitten lähetettäisiin ympäri Suomenmaata pienempiin kauppoihin noudettaviksi.”

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole kaupantekohetkellä samassa paikassa. Näin ollen verkkokauppa on käytännössä aina etämyyntiä.

Myös silloin, jos asiakas ostaa tuotteen verkkokaupasta ja sitten noutaa sen myymälästä, kyse on etämyynnistä. Tällä tavalla järjestettynä alkoholin etämyynti on Suomessa sallittua. Esimerkiksi Prisman verkkokaupasta on mahdollista tilata lonkeroa ja noutaa se sovitusta noutopisteestä, jossa tarkastetaan vielä ostajan ikä.

Varusteleka halusi kuitenkin järjestää pienpanimo-olueiden etämyynnin siten, että verkkokaupasta ostetut tuotteet toimitettaisiin Matkahuollon välityksellä sellaiseen paketinnoutopaikkaan, joka on hyväksytty myös alkoholinmyyntipaikaksi. Matkahuolto tekee laajaa yhteistyötä mm. R-Kioskien kanssa, joista voi noutaa Matkahuollon paketteja ja ostaa alkoholia. Näin on mahdollista varmistaa, että noutopisteissä voidaan ja osataan tarkastaa ostajan ikä ja täytetään muut alkoholilain ostopaikalle asettamat vaatimukset.

KHO on liipannut aihetta aiemmin vuonna 1999 antamassaan päätöksessään. Tuolloin eräs myyjä oli hakenut lupaa toimittaa itse verkkokaupassa myymät tuotteensa asiakkaalle. Hakemus oli hylätty ja perusteluissa oli mainittu yhtenä tekijänä sen, että tuotteen luovutuksen yhteydessä ei voida varmistaa riittävää valvontaa. Nyt tämän ei pitäisi olla ongelma, sillä Varustelekan suunnitelmassa luovutus tapahtuisi paikoissa, joissa riittävä valvonta todistetusti on kunnossa.

KHO kuitenkin totesi että “siitä, että sanotun [1999] päätöksen perusteluissa on mainittu myös riittävän valvonnan tarpeellisuus, ei voi tehdä päätelmää, että alkoholin etämyynti on sallittua muillekin kuin [Alkolle]. “

Alkoholituotteiden toimittamista suoraan asiakkaalle tai luovutuspisteeseen ei ole kuitenkaan lainsäädännöllä kielletty. Tästä päädytään perustuslain kannalta erikoiseen tilanteeseen. Jos toimittaminen luovutuspisteeseen ei ole kiellettyä ja riittävä valvonta on hoidettu, niin sen pitäisi olla sallittua perustuslain elinkeinovapauden turvin.

Korkeimman hallinto-oikeuden viisi tuomaria jakaantuivatkin 3-2. Kolme tuomaria äänesti Varustelekan luvan epäämisen puolesta, mutta kaksi tuomaria olisi sallinut sen.

Eriävän mielipiteen jättäneet tuomarit perustelivat kantaansa juuri perustuslain elinkeinovapaudella. “Tämän seikan lisäksi otan huomioon, että Suomen perustuslaissa taattuun elinkeinon harjoittamisen vapauteen kohdistuvista rajoituksista tulee säätää lailla.“ Ja koska alkoholilaissa ei ole kohtaa, joka kieltäisi Varustelekan ehdottaman toimintatavan, sille tulisi myöntää sen hakema lupa.

Liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: Valitus alkoholin vähittäismyyntilupaa koskevassa asiassa

Lataa KHOn päätös, (98 KB)

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

5 kommenttia artikkeliin Varustelekan hakemus oluen etämyyntiin on hylätty ilman lakiin perustuvaa syytä

 1. Ihme juttu sanoo:

  R-kioski voi voi hyvin valvoa toimitetun passin säilytystä ja tarkistaa luotettavasti henkilöllisyyden passia antaessaan, mutta alkoholitoimituksen ikätarkastus ei onnistu mitenkään kuin vain R-kioskissa myytävien alkoholituotteiden osalta?

 2. Caritas. sanoo:

  KHO:lla taitaa olla valikoiva muisti perusoikeuksien kunnioituksen suhteen.

  HE 24/2001 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta sanotaan seuraavasti: Nykyisessä alkoholilaissa ja sen mukaisessa oikeuskäytännössä elinkeinopoliittinen näkökulma on tullut vahvemmin esiin. Tässä voidaan viitata esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin taltio nrot 1568 ja 1569/1997:”Alkoholilakia ja erityisesti sen anniskelulupaa koskevia säännöksiä sovellettaessa on noudatettava niin sanottua perusoikeusmyönteistä tulkintaperiaatetta siten, että elinkeinon ja yrittämisen vapautta rajoitetaan mahdollisimman vähän ja vain alkoholilain 1 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa”.

  Kun AlkohL ensimmäinen pykälä kuuluu ”Tämän lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.”, niin miten tuolla päätöksellä on nyt edistetty ko. haittojen ehkäisemistä?

  Varustelekaa koskevan päätöksen kohdalla tuntuu ajatus hieman harhailleen kolmella tuomarilla. Päätöksestä ei voi valittaa, mutta kyllä tämä nyt hieman outoon valoon asettuu.

 3. Lauri Pitkänen sanoo:

  Päätös olisi täysin erilainen, jos Amazon hakisi samaista lupaa. — Siinäkin tapauksessa, että oluen fyysisen toimittamisen hoitaisi Varusteleka tässä hakemuksessa mainitulla tavalla.

 4. Juha Valtanen sanoo:

  Viranomaisten rikollista toimintaa. Hei elämme jo 2000- luvulla, mutta virkamiehet pimeällä keskiajalla.

Tietoa kirjoittajasta

Kiesiläinen Mikko

Mikko Kiesiläinen

Mikko Kiesiläinen is an economist at EK – Confederation of Finnish Industries. He has previously worked as the Director of HYY Group and as a consultant for McKinsey. He has a Master's degree from the London School of Economics, and a Bachelor's degree from the University of York. Mikko was the CEO of Libera Foundation in 2018-2019.

single.php