Blogit

Lainvalmistelu tulee tehdä ennen eduskuntakäsittelyä

Lainvalmistelu tulee tehdä ennen eduskuntakäsittelyä

Ennen hallituksen eronpyyntöä julkisuudessa käytiin sananvääntöä siitä, miten Euroopan unionin oikeus ja Suomen perustuslaki otetaan huomioon lainvalmistelussa.

EU-oikeuden ja perustuslain vaatimukset tulisi ottaa huomioon jo virkamiestyönä tehtävässä valmisteluvaiheessa. Se, että eduskunnan valiokunnat joutuvat selvittämään näitä kysymyksiä laajalti, on kestämätön tilanne.

Sote-paketti oli poikkeuksellisen vaativa sen takia, että samaan aikaan haluttiin yksityistää perusterveydenhuolto, jolloin EU:n markkinasääntely on relevanttia, ja turvata perusoikeus terveydenhoitoon, mikä on julkisen vallan velvollisuus.

Tulevan hallituksen tulisikin toteuttaa tärkeät lainsäädäntöhankkeet ministeriöiden yhteistyönä. Sote-harjoitus on osoittanut, että oikeusministeriön perustuslakiasiantuntemuksen ja valtiovarainministeriön vero-osaamisen tulee olla mukana aivan valmistelun alkuvaiheesta asti. Pidemmällä tähtäimellä on pohdittava, onko nykyinen ministeriörakenne ollenkaan sovelias tämän ajan suurten kysymysten ratkaisemiseen.

Myös poliittiset päätöksentekijät on syytä saada laajapohjaisesti mukaan tärkeimpien hankkeiden valmisteluun alusta alkaen.

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Turun Sanomissa 13.3.2019.

 

Kirjoitus on jatkoa kirjoitukselle Erillisistä ministeriöistä pitää luopua, joka käsitteli samaa aihetta.

Tietoa kirjoittajista

Kiesiläinen Mikko

Mikko Kiesiläinen

Johanna Niemi

Johanna Niemi on prosessioikeuden professori Turun yliopistossa ja hän toimii tasa-arvon ja sukupuolen tutkimukseen keskittyvänä Minna Canth -akatemiaprofessorina.

single.php