Perustili

Perustili

Miten päivitetään Pekka Kuusen 1960-luvun oppien pohjalta luotu hyvinvointivaltion versio 1.0 tähän päivään?

Tutustu Perustiliraporttiin

Kuinka monta tuntia keskiluokkaisen henkilön pitää tehdä enemmän töitä, jotta hän voi ostaa tunnin työpanoksen palveluyrittäjältä? Tarkastelemme esimerkkiä nykyjärjestelmässä kotitalousvähennyksellä ja ilman sekä perustilimaailmassa. Esimerkki 1: Verokiila nykyisin ilman...

2 kommenttia

Perustili on jokaisen työikäisen ja -kykyisen kansalaisen henkilökohtainen sosiaaliturvan muoto. Sen alkupääoma on 20 000 euroa, ja sen rahoittaa valtio. Perustilin nimi viittaa sen käyttötarkoitukseen: perustili mahdollistaa perustoimeentulon kaikissa elämäntilanteissa, joustavan työn vastaanottamisen ja mutkattoman työn teettämisen. Se tarjoaa turvaverkon tilanteissa, joissa henkilö opiskelee, on alityöllistetty tai työtön. Tarveharkinta jätetään perustilimallissa mahdollisimman pitkälti yksilölle itselleen.

21 kommenttia

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa