Blogit

Kirjoja liberalismista

Liberalismi elää ja voi hyvin ja huhut sen kuihtumisesta ovat ennen aikaisia. Jatkuvasti ilmestyvät kirjat liberalismista ovat vahva todiste sen elinvoimasta. Valitettavasti näitä kirjoja julkaistaan harvemmin suomeksi. Ruotsissa asia on jo toisin.

Svante Nycander, Dagens Nyheterin päätoimittaja 1979-1994, julkaisi vuonna 2009 kirjansa Liberalismens idéhistoria: Frihet och modernitet. Kirjassa on noin 450 tekstisivua ja se kuvaa liberalismin kehitystä ja vaikutusta historiallisena jatkumona. Tietääkseni Suomessa ei kukaan ole kiinnittänyt huomiota Nycanderin teokseen.

Peter J. Boettke, taloustieteen professori George Mason yliopistosta toimitti vuonna 2010 kirjan Handbook on Contemporary Austrian Economics. Kirjassa uuden sukupolven itävaltalaiset tutkijat ottavat kantaa taloustieteen ideaan sekä mikro- ja makrotalouden ongelmiin. Kirjan artikkelit ovat ajankohtaisia ja syvällisiä analyyseja.

Liberalismin teoriassa Wilhelm Röpke on jäänyt valitettavasti yllättävän vähälle huomiolle. Röpken Ihmisten valtio on julkaistu suomeksi vuonna 1947 ja Taloustieteen perusongelma vuonna 1951. Näiden jälkeen Röpkestä ei olla kuultu mitään suomeksi. Onneksi Samuel Gregg on tehnyt Röpkestä suhteellisen kattavan analyysin kirjassaan Wilhelm Röpke’s Political Economy (2010).

Greggin kirja on ehdottomasti lukemisen arvoinen. Hän osoittaa, että Röpke on varteen otettava ajattelija, jolla on yhä edelleen ajankohtaista sanottavaa kaikille liberalismista kiinnostuneille.

Mark Penningtonin kirja Robust Political Economy: Classical Liberalism and the Future of Public Policy (2011) ilahduttaa mieltä, koska hän suuntaa huomion liberaalin julkisen politiikan mahdollisuuksiin. Tosiasia on, että julkista politiikkaa ovat ohjanneet yli vuosisadan ajan täysin toisenlaiset ideat ja ihanteet kuin klassinen liberalismi. Kirja tarjoaa loogisen vaihtoehdon tarkastella ajankohtaisia ongelmia liberalismin klassisen tradition näkökulmasta.

Kun liberalismista puhutaan, olisi kohtalokasta unohtaa Adam Smith. Onneksi suomeksi saatiin vuonna 2008 julkaistua P. J. O’Rourken kirja Adam Smithin Kansojen varallisuus. O’Rourke on humoristinen, mutta tiukka kirjoittaja. Hänen kirjansa on yksi parhaimmista oppaista Adam Smithin ajatteluun.

Ryan Patrick Hanley tarjoaa toisenlaisen lähestymistavan Adam Smithiin kirjassaan Adam Smith and the Caracter of Virtue (2009). Kirja on tiukan akateeminen katsaus Smithin käsityksiin inhimillisistä hyveistä. Se osoittaa Smithin ajankohtaisuuden valaisemalla laajasti ja perusteellisesti tätä problematiikkaa.

Aika ja tila eivät anna mahdollisuutta esitellä laajemmin liberalismin teoreettisia ja filosofisia saavutuksia. Valitut teokset vahvistavat käsitystä liberalismia kohtaan tunnetusta mielenkiinnosta. Ne vahvistavat käsitystä yksilön mahdollisuuksista ja avaavat tietä sitä edistävälle poliittiselle kulttuurille.

Ne ovat vahva todiste Ludwig von Misesin käsityksestä, että liberalismin ei tarvitse tukeutua mieltä kiihottaviin iskulauseisiin, musiikkiin ja joukkovoimaan, koska logiikka ja tosiasiat ovat sen voimavarat.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Tietoa kirjoittajasta

Harisalo Risto

Risto Harisalo

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori. Harisalo on johtava klassisen liberalismin asiantuntija Suomessa. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia, myös yhdessä Ensio Miettisen kanssa.

single.php