Blogit

Taloudellinen vapaus maailmassa

Artikkeli on ote Economic Freedom of the World: Annual Report 2012 -raportin tiivistelmästä. Katso myös lehdistötiedote raportista. 

Maailman taloudellista vapautta kartoittavassa Economic Freedom of the World –raportissa julkaistu indeksi mittaa miten laajalti eri maiden politiikka ja instituutiot tukevat taloudellista vapautta. Taloudellisen vapauden kulmakiviä ovat henkilökohtainen valinnanvapaus, vapaa vaihdanta, kilpailun vapaus sekä yksityisomistuksen turva. Yhteenvetoindeksi muodostuu 42 muuttujan perusteella ja näiden pohjalta mitataan taloudellisen vapauden astetta viidellä laajalla alueella:

1) Hallinnon koko;

2) Juridinen järjestelmä ja omistusoikeudet;

3) Vakaan rahan saatavuus;

4) Kansainvälisen kaupan vapaus;

5) Sääntely.

Tärkeä merkkipäivä

Tämä vuonna tulee 100 vuotta Milton Friedmanin syntymästä. Milton Friedman oli Economic Freedom of the World -raportin kummisetä. Hän uskoi, että jos taloudellista vapautta voitaisiin mitata suuremmalla tarkkuudella, olisi mahdollista eritellä sen vaikutus talouksien suorituskykyyn sekä muihin oleellisiin tekijöihin. Tämä johti Economic Freedom of the World -projektiin, jota johtivat  Milton ja Rose Friedman sekä Michael Walker, Fraser-instituutin toimitusjohtaja.

Ensijulkaisustamme vuonna 1996 lähtien Economic Freedom of the World -raportin aineistoa on hyödynnetty useissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty taloudellisen vapauden vaikutusta sijoituksiin, talouskasvuun, tulotasoihin sekä köyhyysasteeseen. Lähes poikkeuksetta näissä tutkimuksissa on havaittu, että maissa, joiden politiikka ja instituutiot tukevat taloudellista vapautta, on myös korkeammat investointitasot, nopeampi talouskasvu, korkeammat tulotasot sekä nopeampi köyhyysasteen vähentyminen.

Taloudellinen vapaus ympäri maailmaa

• Ketjutetussa indeksissä keskimääräinen taloudellinen vapaus kasvoi pistemäärästä 5,30 (suurin 10) vuonna 1980 pistemäärään 6,88 vuonna 2007. Seuraavan kahden vuoden aikana se laski ja päätyi pistemäärään 6,79 vuonna 2009, mutta on noussut hieman ja oli 6,83 vuonna 2010, joka on viimeisin vuosi, jolta aineistoa on saatavilla. Vaikuttaa siltä, että toimet talouskriisin välttämiseksi ovat vähentäneet taloudellista vapautta lyhyellä aikavälillä ja kenties vaurautta pitkällä aikavälillä, mutta tämän vuoden noususuunta on rohkaiseva.

• Tämän vuoden indeksissä taloudellinen vapaus on luokiteltu korkeimmalle Hong Kongissa, pisteinä 8,90 (korkeimman pistemäärän ollessa 10). Muut kärkikymmenikön maat ovat: Singapore, 8,69; Uusi-Seelanti, 8,36; Sveitsi, 8,24; Australia, 7,97; Kanada, 7,97; Bahrain, 7,94; Mauritius, 7,90; Suomi, 7,88; ja Chile, 7,84.

• Muiden suurten talouksien sijoitukset (ja pisteytykset) tämän vuoden indeksissä ovat Iso-Britannia, 12. sija (7,75); Yhdysvallat, 18. sija (7,69); Japani, 20. sija (7,64); Saksa, 31. sija (7,52); Ranska, 47. sija (7,32); Italia, 83. sija (6,77); Meksiko, 91. sija (6,66); Venäjä, 95. sija (6,56), Brasilia, 105. sija (6,37); Kiina, 107. sija (6,35); ja intia, 111. sija (6,26).

• Kymmenen viimeisen kansakunnan pisteet tämän vuoden indeksissä ovat: Venezuela, 4,07; Myanmar, 4,29; Zimbabwe, 4,35; Kongon tasavalta, 4,86; Angola 5,12; Kongon demokraattinen tasavalta, 5,18; Guinea-Bissau, 5,23; Algeria, 5,34; Tšadin tasavalta, 5,41; ja kymmenenneksi alhaisimman sijan jakavat Mosambik ja Burundi, 5,45.

• Yhdysvallat, jota pitkään pidettiin suurten teollisuusmaiden joukossa taloudellisen vapauden standardin määrittäjänä, on kokenut taloudellisen vapauden huomattavan vähenemisen viime vuosikymmenen aikana. Vuodesta 1980 vuoteen 2000 Yhdysvallat luokiteltiin yleisesti kolmanneksi vapaimmaksi taloudeksi maailmassa, edellään vain Hong Kong ja Singapore. Noustuaan vakaasti aikavälillä 1980-2000, Yhdysvaltojen ketjutettu EFW-luokitus putosi pistemäärästä 8,65 vuonna 2000 pistemäärään 7,70 vuonna 2010. Yhdysvaltojen ketjutettu sijoitus on pudonnut jyrkästi toiselta sijalta vuonna 2000 kahdeksannelle sijalle vuonna 2005 sekä 19. sijalle vuonna 2010 (suhteuttamaton sijoitus 18.).

Taloudellisesti vapaat maat ohittavat vähemmän vapaat hyvinvoinnin indikaattoreissa

• Taloudellisen vapauden suhteen ylimmässä neljänneksessä sijaitsevilla kansakunnilla bruttokansantuote asukasta kohden oli 37 691 dollaria vuonna 2010, verrattuna alimman neljänneksen maiden 5 188 dollariin vuoden 2010 kansainvälisissä dollareissa mitattuna (Näyte 1.7).


• Ylimmässä neljänneksessä köyhimpien 10%:n keskimääräinen tulo oli 11 382 dollaria verrattuna alimman neljänneksen 1 209 dollariin vuonna 2010 kansainvälissä dollareissa mitattuna (Näyte 1.10). Onkin mielenkiintoista todeta, että köyhimpien 10 %:n keskimääräinen tulo maailman vapaimmissa maissa on yli kaksi kertaa niin suuri kuin vähiten vapaissa maissa.

• Elinikäodote on 79,5 vuotta ylimmässä neljänneksessä verrattuna 61,5 vuoteen alimmassa neljänneksessä (Näyte 1.11).

• Poliittiset ja kansalaisoikeudet ovat huomattavasti edistyneemmät taloudellisesti vapaissa maissa verrattuna maihin, joissa taloudellinen vapaus on rajallista (Näyte 1.12).

Lataa koko raportti (englanniksi).

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

single.php