Blogit

Suomalaiset: Poliitikkojen ilmoitettava kantansa Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista

Suomalaiset: Poliitikkojen ilmoitettava kantansa Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista

Euron tulevaisuus_Cover

Ajatuspaja Liberan Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa valtaosa suomalaisista (85 %) on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, että puolueiden olisi ilmoitettava selvästi kantansa Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista. Lähes sama määrä suomalaisista (84 %) oli sitä mieltä, että myös europarlamentaarikkojen, kansanedustajien sekä sellaisiksi pyrkivien olisi ilmoitettava kantansa selvästi.

On tehtävä ero rahaliiton ja toisaalta EU-jäsenyyden välille. Euroopan unioni kehittyy lähivuosina nopeasti liittovaltion suuntaan erityisesti rahaliiton osalta. Lisääntyvä yhteisvastuu ja tiiviimpi integraatio koskettaa tällä hetkellä vain 18 euromaata, kun koko unionissa jäsenmaita on 28. On tärkeää, että Suomessa keskustellaan avoimesti siitä, missä kehityksessä Suomi haluaa olla mukana ja mitä eurojäsenyys konkreettisesti tarkoittaa,” toteaa Liberan tutkimusjohtaja Elina Lepomäki.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten kantaa kansanäänestyksen järjestämiseen eurojäsenyydestä sekä hallituksen kykyyn päättää Suomen rahapolitiikasta. Euron jäsenenä Suomella ei ole itsenäistä rahapolitiikkaa, eikä eurojäsenyydestä ole Suomessa järjestetty kansanäänestystä.

38 % vastanneista haluaisi, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestettäisiin kansanäänestys. Lähes puolet (48 %) ei pidä kansanäänestystä tarpeellisena. Halu kansanäänestyksen järjestämiseen on vähäisempää suurissa kaupungeissa (35 %) kuin niiden ulkopuolella (45 %). Kansanäänestyksen kannatus on suurinta perussuomalaisten 74 % ja kristillisten 55 % äänestäjien keskuudessa. Kokoomuksen äänestäjistä vain 17 % oli kansanäänestyksen kannalla. Keskustan ja SDP:n kannattajista 36 ja 38 prosenttia järjestäisi kansanäänestyksen eurosta ja jäsenyyden ehdoista.

Hallituksen kykyyn päättää Suomen asioista rahapolitiikan osalta luotti vähän yli puolet (55 %) suomalaisista. Luottamus oli suurinta päähallituspuolueissa kokoomuksessa (82 %) ja SDP:ssä (77 %). Oppositiopuolueista perussuomalaisista vain 24 % uskoi asiassa hallitukseen ja keskustalaisista vähän yli puolet (53 %).

Ajatuspaja Libera julkaisee 7.5. suomalaisen asiantuntijaryhmän professori Vesa Kanniaisen johdolla kirjoittaman kirjan Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot. Kirja avaa kansantajuisesti rahaliitossa yhä piileviä valuvikoja, jotka tekevät rahaliitosta kriisialttiin. Niistä osa voi korjaantua liittovaltiokehityksessä, mutta silloinkin vasta pitkän ajan kuluessa. Asiantuntijoiden tekemien laskelmien mukaan rahaliitto on aiheuttanut jäsenmaille tähän asti keskimäärin 10 prosentin hyvinvointitappion. Julkaisutilaisuudessa kirjaa ovat kommentoimassa kirjan kirjoittajiin kuuluvien Kanniaisen ja Lepomäen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, ulkoministeri Erkki Tuomioja ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Lisätietoja julkistamistilaisuudesta osoitteessa https://www.libera.fi/tapahtumat/

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy viikoittaisen Telebus-puhelinhaastattelukierroksen ja Internet-paneelin yhdistelmänä. 3/4 haastatteluista tehtiin puhelimitse ja 1/4 Internetissä. Haastattelut tehtiin 16.–24.4.2014. Otoskoko on 1060 ja virhemarginaali noin ±2,5 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Suomen äänestysikäinen väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä.

Koko tutkimus löytyy tästä. 

Lisätietoja:

Elina Lepomäki, 045 144 4114, elina.lepomaki@libera.fi

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

2 kommenttia artikkeliin Suomalaiset: Poliitikkojen ilmoitettava kantansa Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista

single.php